EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
О. М. Галицький, О. В. Ніколюк

Назад

УДК: 331.01

О. М. Галицький, О. В. Ніколюк

МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Розглянуто основні наукові підходи до обгрунтування необхідності державного регулювання економіки. Проаналізовано еволюцію інституціональної теорії та її інтерпретація в контексті державного регулювання, а також обгрунтовано множинність теоретичних підходів, що дають уявлення про сутність державного регулювання економіки.

A. Galitsky, E. Nikoluk

METHODOLOGY OF INSTITUTIONALIZATION OF STATE REGULATION OF AGRARIAN PRODUCTION

Summary

The main scientific approaches to substantiation of the necessity of state regulation of the economy are considered. The evolution of the institutional theory and its interpretation in the context of state regulation are analyzed, and the multiplicity of theoretical approaches giving an idea of the essence of state regulation of the economy is substantiated.

№ 13 2017, стор. 24 - 28

Кількість переглядів: 954

Відомості про авторів

О. М. Галицький

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

A. Galitsky

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise, Odessa State Agrarian University


О. В. Ніколюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

E. Nikoluk

Ph.D., associate professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise, Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Галицький О. М., Ніколюк О. В. Методологія інституціоналізації державного регулювання аграрного виробництва. Агросвіт. 2017. № 13. С. 24–28.

Galitsky, A. and Nikoluk, E. (2017), “Methodology of institutionalization of state regulation of agrarian production”, Agrosvit, vol. 13, pp. 24–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.