EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СВИНАРСТВА
С. М. Калінчик, І. М. Алєксєєнко, М. В. Калінчик

Назад

УДК: 338.43

С. М. Калінчик, І. М. Алєксєєнко, М. В. Калінчик

ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СВИНАРСТВА

Анотація

У статті розглянуто стратегічні проблеми галузі свинарства, пов'язані з динамічними змінами годівлі тварин і приростами рівнів продуктивності свиней. Показано, що спроби навіть найпотужніших підприємств збільшити м'ясну продуктивність тварин за зростаючих витрат кормів призводили до підвищення собівартості виробництва свинини. Узгодження породних особливостей свиней, їхніх потреб у кормах та удосконалення ціноутворення на продовольчому ринку розглянуто як основний шлях до ефективності галузі свинарства.

S. Kalinchyk, I. Alekseenko, M. Kalinchyk

PIG BREEDING EFFICENCY STRATEGY PROBLEMS

Summary

The article considers the strategic problems of the pig industry related to the dynamic changes in animal feeding and pig productivity increase. It is shown that attempts of even the largest enterprises to increase meat production of animals under conditions of growing feed costs led to increase in the cost of pork production.Coordination of breed characteristics of pigs, their feeding requirements and improvement of pricing in the food market are considered as the main way to the efficiency of the pig industry.

№ 13 2017, стор. 14 - 18

Кількість переглядів: 891

Відомості про авторів

С. М. Калінчик

генеральний директор, НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

S. Kalinchyk

General Manager, "WinMixSoft" Ltd


І. М. Алєксєєнко

к. е. н., керівник проектів, НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" Ltd


М. В. Калінчик

д. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine"

Як цитувати статтю

Калінчик С. М., Алєксєєнко І. М., Калінчик М. В. Проблеми стратегії ефективності свинарства. Агросвіт. 2017. № 13. С. 14–18.

Kalinchyk, S., Alekseenko, I. and Kalinchyk, M. (2017), “Pig breeding efficency strategy problems”, Agrosvit, vol. 13, pp. 14–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.