EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА
В. В. Лаврук

Назад

УДК: 338.43:631.152:636"71"

В. В. Лаврук

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА

Анотація

Обгрунтовується необхідність проведення модернізаційних змін у галузі тваринництва з метою оновлення його матеріально-технічної бази, генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин, економії виробничих ресурсів, впровадження прогресивних технологій виробництва тваринницької продукції для забезпечення продовольчої безпеки та зміцнення конкурентних позицій країни на продовольчому ринку. Встановлено, що в останні роки значною популярністю у населення користується дієтична продукція молочного скотарства, птахівництва, кролівництва, страусівництва. Вказано на важливість техніко-технологічних напрямів модернізації виробничих процесів у тваринництві та підвищення інноваційної і інвестиційної активності тваринницьких підприємств. Запропоновано пріоритетні напрями у розвитку тваринництва: інтенсифікація молочного і м'ясного скотарства, впровадження нових технологій утримання і вирощування свиней, розробка систем кормовиробництва і біологічного захисту сільськогосподарських тварин, виробництво інноваційних видів тваринницької продукції при мінімальних виробничих і трудових витратах.

V. Lavruk

THE ROLE OF ECONOMIC MODERNIZATION IN THE DEVELOPMENT OF ANIMAL INDUSTRY

Summary

The necessity of the modernization changes in the field of livestock breeding in order to update its material and technical base, the genetic potential of agricultural animals, the saving of productive resources, the introduction of advanced technologies for the production of livestock products to ensure food security and strengthen the country's competitive position in the food market is grounded. It has been established that in recent years the dietetic products of dairy cattle breeding, poultry farming, rabbit breeding, ostriches are very popular among the population. The importance of technical and technological directions of modernization of production processes in livestock production and increase of the innovative and investment activity of the livestock enterprises is indicated. The priority directions in the development of animal husbandry are proposed: the intensification of dairy and meat cattle breeding, introduction of new technologies for keeping and growing pigs, development of feed production systems and biological protection of farm animals, production of innovative types of livestock products with minimum production and labor costs.

№ 13 2017, стор. 9 - 13

Кількість переглядів: 865

Відомості про авторів

В. В. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

V. Lavruk

PhD (Economic), Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamianets-Podilskiy

Як цитувати статтю

Лаврук В. В. Роль економічної модернізації у розвитку тваринництва. Агросвіт. 2017. № 13. С. 9–13.

Lavruk, V. (2017), “The role of economic modernization in the development of animal industry”, Agrosvit, vol. 13, pp. 9–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.