EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
К. С. Пашинська

Назад

УДК: 339.9; 330.342

К. С. Пашинська

МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

У сучасному світі невід'ємною умовою нормального функціонування ринкової економіки є конструктивна взаємодія бізнесу і структур держави, зорієнтованих на пріоритизацію і досягнення збалансованості цілей, узгодження умов по купіруванню можливих різнонаправлених ризиків, представлення гарантій дохідності і підвищення вмотивованості комерційних структур у розвитку партнерства, забезпечення соціальних та екологічних складових усталеності, не обмежуючись чисто фінансовими критеріями. У статті здійснено аналіз класифікації проектів згідно з видом джерела фінансування витрат; узагальнено досвід побудови моделей контрактів стосовно їх фінансування; досліджено три найбільш поширених інструмента фінансування інфраструктурних проектів, виявлено положення, на яких грунтується фінансування проекту, та з'ясовано, що лежить в його основі; запропоновано класифікацію джерел фінансування проектів ДПП.

K. Pashynska

MODELS OF FINANCING OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Summary

In today's world an essential condition of normal functioning of the market economy is constructive interaction between business and state agencies focused on prioritization and balancing purposes Harmonization in relief multidirectional possible risks representation guarantees profitability and increased motivation of commercial structures in the development of partnerships, ensuring social and environmental sustainability components are not limited to purely financial criteria. The article analyzes the classification of projects by type of sources of financing costs; The experience of building models of contracts relating to their financing; investigated three most common instrument for financing infrastructure projects, found the position on which the financing of the project and found that the underlying; classification of sources of funding PPP projects.

№ 12 2017, стор. 63 - 68

Кількість переглядів: 1072

Відомості про авторів

К. С. Пашинська

здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

K. Pashynska

applicant of department of international finances Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Пашинська К. С. Моделі фінансування проектів державно-приватного партнерства. Агросвіт. 2017. № 12. С. 63–68.

Pashynska, K. (2017), “Models of financing of public-private partnership”, Agrosvit, vol. 12, pp. 63–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.