EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
С. М. Халатур

Назад

УДК: 378.6:001.895

С. М. Халатур

ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Анотація

Фактичний стан інноваційної та науково-технічної сфер демонструє ряд принципових бар'єрів, що перешкоджають здійсненню переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку. Сільське господарство — одна з найбільш чутливих і соціально значущих галузей для розвинених та ще більш для країн, що розвиваються, і найменш для розвинених країн. Знання механізмів, важелів і стимулів, методів і форм інноваційного процесу, країн, які успішно розвиваються, допоможе зрозуміти сутність і виробити шляхи підйому інноваційної активності вітчизняного сільськогосподарського виробництва. Для забезпечення активізації інноваційної діяльності в країні повинен здійснюватися комплекс заходів, що забезпечує вдосконалення організаційного механізму забезпечення інноваційного розвитку.

S. Khalatur

PROMISING FORMS OF ORGANIZATIONAL MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF UKRAINE

Summary

Actual innovation, science and technology state shows some fundamental barriers to the transition of Ukraine's economy to an innovative way of development. Agriculture is one of the most sensitive and socially important sectors in developed, and even more for developing countries and least developed countries. Knowledge of the mechanisms, levers and incentives, methods and forms of the innovation process of countries that are successfully developed can help to understand its essence and develop innovative activity by raising domestic agricultural production. To ensure the promotion of innovation in the country a range of measures has been implemented that ensure organizational innovation improvement mechanism.

№ 12 2017, стор. 36 - 41

Кількість переглядів: 962

Відомості про авторів

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

S. Khalatur

Ph. D. in Economics, associate рrofessor of Finance and banking Department Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Халатур С. М. Перспективні форми організаційного механізму інноваційного розвитку сільського господарства України. Агросвіт. 2017. № 12. С. 36–41.

Khalatur, S. (2017), “Promising forms of organizational mechanism of innovative development of agriculture of Ukraine”, Agrosvit, vol. 12, pp. 36–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.