EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. В. Біляк

Назад

УДК: 33.336.1:352

Ю. В. Біляк

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що фінансова безпека стає найважливішою частиною економічної безпеки корпоративного підприємства, яка розпоряджається грошовими потоками підприємства, визначає його стратегічний розвиток. У статті розглянуто концептуальні підходи до аналізу основних загроз фінансовій безпеці корпорації в сучасних умовах. Запропоновано авторський підхід до визначення категорії "фінансова безпека корпорації" та методи виявлення загроз фінансовій безпеці корпоративної структури.

Y. Biliak

THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY OF CORPORATE ENTERPRISES

Summary

Relevance of the chosen theme of the article due to the fact that financial security is an essential part of the economic security of the corporate enterprise, which manages the cash flow of the enterprise, determines its strategic development. The article discusses conceptual approaches to the analysis of the main threats to the financial security of corporations in modern conditions. A author's approach to the definition of "financial security corporation" and methods of detection the financial security of corporate structure.

№ 12 2017, стор. 20 - 30

Кількість переглядів: 1134

Відомості про авторів

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

Як цитувати статтю

Біляк Ю. В. Основні загрози фінансовій безпеці корпоративних підприємств. Агросвіт. 2017. № 12. С. 20–30.

Biliak, Y. (2017), “Threats to the financial security of corporate enterprises”, Agrosvit, vol. 12, pp. 20–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.