EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
В. В. Лаврук

Назад

УДК: 631.363:636:338

В. В. Лаврук

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Анотація

Розглядається необхідність упровадження економічної модернізації і налагодження технологічних процесів виробництва продукції тваринництва як передумови підвищення її ефективності. Обгрунтовано проблему формування виробничих ресурсів, генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин при організації технологічних процесів у тваринництві. Встановлено, що залучення інвестицій і упровадження індустріальних технологій є основою для підвищення результативності праці, виробничої діяльності та подальшого стабільного розвитку тваринницьких підприємств в ринкових умовах. Наголошено, що збільшення виробництва тваринницької продукції повинно відбуватися шляхом нарощування поголів'я тварин і підвищення їхньої продуктивності за рахунок покращення утримання і організації повноцінної годівлі, відновлення роботи малих і середніх тваринницьких ферм у сільськогосподарських підприємствах. Запропоновано основні напрями покращення організації технологічних процесів при організації виробництва якісної і конкурентоспроможної продукції тваринництва.

V. Lavruk

TECHNOLOGICAL PROCESSES IN ANIMAL PRODUCTION

Summary

The need to consider the introduction of economic modernization and adjustment processes in the livestock production as a precondition for improving its effectiveness is observed. The problem of productive resources formation, the genetic potential of livestock in the organization of processes in animal husbandry is discussed. It is found that the investment attraction and implementation of industrial technologies are the basis for improving the performance of labor, productive activity and further sustainable development of livestock in market conditions. It is emphasized that the increase in livestock production should be done by increasing the number of animals and their productivity by improving the conditions of detentions and organization of full feeding, as well as small and medium livestock farms in agricultural enterprises recovery. The basic directions of improvement of technological processes during the quality and competitive livestock production organization are suggested.

№ 12 2017, стор. 15 - 19

Кількість переглядів: 1236

Відомості про авторів

В. В. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

V. Lavruk

PhD (Economic), Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance Economic Faculty, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamyanetz-Podilskiy

Як цитувати статтю

Лаврук В. В. Технологічні процеси у виробництві продукції тваринництва. Агросвіт. 2017. № 12. С. 15–19.

Lavruk, V. (2017), “Technological processes in animal production”, Agrosvit, vol. 12, pp. 15–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.