EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ СВИНАРСТВА УКРАЇНИ В СЕРЕДОВИЩІ СВІТОВОГО РИНКУ
С. М. Калінчик, І. М. Алєксєєнко, М. В. Калінчик

Назад

УДК: 338.43

С. М. Калінчик, І. М. Алєксєєнко, М. В. Калінчик

ПРОБЛЕМИ СВИНАРСТВА УКРАЇНИ В СЕРЕДОВИЩІ СВІТОВОГО РИНКУ

Анотація

У статті розглянуто тенденції споживання населенням свинини та розвитку галузі свинарства в країнах світу, а також засади побудови стратегії досягнення високої ефективності її функціонування. Аналіз свідчить, що національну стратегію формує передусім раціональне використання земельних ресурсів, одержаної продукції (зернових культур) і на цій основі — високих показників репродукції стада та продуктивності свиней на відгодівлі. Перспективним напрямом України є використання світового досвіду розробки стратегій і організації виробництва, яка нині за технологічними параметрами відстає від країн Європи в 1,5—3 рази.

S. Kalinchyk, I. Alekseenko, M. Kalinchyk

PROBLEMS OF UKRAINIAN PIG FARMING IN THE WORLD MARKET ENVIRONMENT

Summary

The article examines the trends in the population's consumption of pork and the development of the pig industry in the world, as well as the basis of building a strategy for achieving high efficiency of its operation. Analysis shows that the national strategy is formed primarily by the rational use of land resources, the received products (cereals) and, on this basis, high rates of reproduction of the herd and the productivity of pigs fattening. A promising direction for Ukraine is the use of world experience in strategies development and production organization, that now lags 1.5—3 times behind Europe in terms of technological parameters.

№ 12 2017, стор. 9 - 14

Кількість переглядів: 1008

Відомості про авторів

С. М. Калінчик

генеральний директор НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

S. Kalinchyk

General Manager, "WinMixSoft" Ltd


І. М. Алєксєєнко

к. е. н., керівник проектів НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" Ltd


М. В. Калінчик

д. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine"

Як цитувати статтю

Калінчик С. М., Алєксєєнко І. М., Калінчик М. В. Проблеми свинарства України в середовищі світового ринку. Агросвіт. 2017. № 12. С. 9–14.

Kalinchyk, S., Alekseenko, I. and Kalinchyk, M. (2017), “Problems of ukrainian pig farming in the world market environment”, Agrosvit, vol. 12, pp. 9–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.