EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ АГРАРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Я. О. Григоренко

Назад

УДК: 338.43

Я. О. Григоренко

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ АГРАРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Статтю присвячено висвітленню методичних засад комплексного аналізу та оцінки аграрного потенціалу з метою визначення пріоритетів і шляхів його подальшого розвитку для забезпечення економічної безпеки держави. Запропонований підхід базується на поєднанні в єдиний технологічний цикл підходи методів аналізу ієрархій, порівняльного кількісного аналізу, кореляційного аналізу, статистичного групування і стратегічного планування, що дозволяє на основі оцінки регіональних особливостей аграрного потенціалу України визначити науково-обгрунтовані стратегічні напрями його розвитку в системі забезпечення економічної безпеки держави.

Ya. Grigorenko

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE AGRICULTURAL POTENTIAL OF UKRAINE'S REGIONS TO ENSURE ITS ECONOMIC SECURITY

Summary

The article is devoted to highlighting the methodological foundations of complex analysis and evaluation of the agricultural potential to identify priorities and ways of its further development to ensure economic security. The proposed approach is based on a combination of a single technological cycle approaches hierarchy analysis method, comparative quantitative analysis, correlation analysis, statistical grouping and strategic planning that allows on evaluation of regional characteristics of the agricultural potential of Ukraine to determine the scientific and reasonable strategic directions of development in the system of state economic security.

№ 11 2017, стор. 70 - 76

Кількість переглядів: 997

Відомості про авторів

Я. О. Григоренко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

Ya. Grigorenko

PhD student of the National Institute for Strategic Studies

Як цитувати статтю

Григоренко Я. О. Науково-методичні засади комплексного оцінювання аграрного потенціалу регіонів України для забезпечення її економічної безпеки. Агросвіт. 2017. № 11. С. 70–76.

Grigorenko, Ya. (2017), “Scientific and methodological foundations of comprehensive evaluation of the agricultural potential of Ukraine's regions to ensure its economic security”, Agrosvit, vol. 11, pp. 70–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.