EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ АПК
В. І. Вострякова

Назад

УДК: 519.866:65.012.34:338.439.5

В. І. Вострякова

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ АПК

Анотація

У статті розглянуто та систематизовано існуючі методичні підходи аналізу логістичних систем та запропоновано алгоритм аналізу логістичної системи розподілу сільськогосподарської продукції на основі карт створення потоку вартості (VSM-карт). Цей метод є свого роду візуалізацією процесів всередині логістичної системи розподілу і відображає проходження всіх ланок ланцюга постачання з одночасним відображенням взаємозв'язків між ними та інформації про використання часу і ресурсів. Крім того, зважаючи на біологічний характер сільськогосподарської продукції, удосконалення будь-яких логістичних процесів її розподілу доречно розглядати з урахуванням світових тенденцій впровадження принципів сталого розвитку. Стаття містить теоретичні аспекти управління агропродовольчого ланцюга постачання та особливості підпорядкування його функціонування принципам сталого розвитку, які систематизовано відповідно до стадій генерування, моделювання та аналізу різних варіантів співпраці при формуванні логістичної системи розподілу сільськогосподарської продукції. За допомогою цього методу можна визначити не лише недоліки управлінського процесу і втрати, ними спричинені, але й мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище.

V. Vostriakova

METHODOLOGICAL APPROACHES TO AGRIFOOD LOGISTIC DISTRIBUTION SYSTEMS MODELING AND EVALUATING

Summary

In this paper, existing methodological approaches of logistics systems analysis are systematically reviewed and algorithm of agrifood logistic distribution system analysis based on Value Stream Mapping (VSM) tools is proposed. This is a kind of visual representation of logistics distribution system processes within a supply chain that illustrate how they linked to each other, and information such as time and resources. In addition, considering biological nature of agrifood products it is important to take into account global trends of the sustainable development implementation wile any logistics processes improving. This article contains theoretical aspects of agrifood supply chain management and main principles of sustainable development that are systemized according to the stages of generation, simulation and analysis of different redesign scenarios for the agrifood logistic distribution system. Using this method you can not only determine the management mistakes and losses caused by them, but also decrease ecological footprint.

№ 11 2017, стор. 56 - 61

Кількість переглядів: 1132

Відомості про авторів

В. І. Вострякова

асистент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

V. Vostriakova

assistant professor at department of economy of Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Вострякова В. І. Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції апк. Агросвіт. 2017. № 11. С. 56–61.

Vostriakova, V. (2017), “Methodological approaches to agrifood logistic distribution systems modeling and evaluating”, Agrosvit, vol. 11, pp. 56–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.