EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОБ'ЄКТУ МОДЕЛЮВАННЯ
П. О. Фролова, В. О. Біленко, С. С. Чеверда

Назад

УДК: 330.4:657.922:303.4

П. О. Фролова, В. О. Біленко, С. С. Чеверда

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОБ'ЄКТУ МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація

Проаналізовано особливості інформаційного суспільства України, які притаманні державі та уряду в цілому. Виявлено особливості електронного документообігу, а також його системи — СЕД. З'ясовано, що електронний документообіг є одним з першочергових завдань, що вирішуються підприємствами й організаціями під час реалізації систем автоматизації своєї управлінської діяльності. Реалізація завдань електронного документообігу дозволяє управлінському апарату зосередитися на вирішенні безпосередніх завдань і внесенні творчого елементу в пошук шляхів досягнення цих цілей. Наведена схема створення електронного документа з послідовністю можливих фаз на відповідних стадіях таких, як: реєстрація та розгляд, підготовка вихідного документа, узгодження та реєстрація у блоках процесу створення та зберігання документа до його переправлення чи архівації. Визначено економіко-математичні моделі, які доцільно застосовувати для формування системи електронного документообігу місцевого самоврядування.

P. Frolova, V. Bilenko, S. Cheverda

FEATURES OF THE LOCAL GOVERNMENT ELECTRONIC DOCUMENT AS AN OBJECT MODELING

Summary

The features of the Information Society Ukraine inherent state and government in general are analyzed. The features of the electronic document and its system — EDS are supposed. It was found that the electronic document is one of the primary tasks undertaken by enterprises and organizations in the implementation of the automation of management. Implementation task electronic document management system allows focus on solving immediate problems and making creative element in the search for ways to achieve these goals. This scheme creating an electronic document with a sequence of possible phases at appropriate stages, such as registration and review of the original document preparation, coordination and registration units in the process of creating and storing document transferring his or archiving. It is determined economic and mathematical models are useful for forming electronic document management system of local government.

№ 11 2017, стор. 51 - 55

Кількість переглядів: 1098

Відомості про авторів

П. О. Фролова

магістрант

P. Frolova

the Master


В. О. Біленко

к. е. н., викладач

V. Bilenko

PhD in Economics


С. С. Чеверда

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Запорізький національній університет

S. Cheverda

PhD in Economics Zaporizhzhya National University

Як цитувати статтю

Фролова П. О., Біленко В. О., Чеверда С. С. Особливості електронного документообігу місцевого самоврядування як об'єкту моделювання. Агросвіт. 2017. № 11. С. 51–55.

Frolova, P., Bilenko, V. and Cheverda, S. (2017), “Features of the local government electronic document as an object modeling”, Agrosvit, vol. 11, pp. 51–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.