EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРО ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
О. Д. Шевчук

Назад

УДК: 351.713:65.011.8

О. Д. Шевчук

ПРО ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

Анотація

У статті доведено необхідність ідейного та структурного перетворення діяльності Податкової міліції в якісно новий силовий орган, що стоятиме на чолі заходів по збереженню економічної безпеки країни, наводяться докази, які свідчать про низьку ефективність попередньої роботи податкової міліції, розглянуто сучасні проблеми і перспективи розробки та просування законопроекту, перераховано основні принципи створення нової служби.
Оскільки Податкова міліція, як зазначають вітчизняні експерти, в результаті "технічної" помилки виключення з законодавства, була позбавлена своїх повноважень, з'явилась можливість ліквідувати всім відомий каральний орган та створити новий, побудований на демократичних принципах

O. Shevchuk

ABOUT THE MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS OF REORGANIZING THE TAX MILITIA

Summary

In the article the necessity of ideological and structural transformation of the tax militia in a new power authority to stand at the head of economic security conservation measures is proved, the evidence is provided that indicate poor performance of the previous tax militia work, current problems and prospects of development and promotion of the bill are observed, the main principles of the new service are enumerated.
Since the tax militia, as noted by national experts, as a result of a "technical" error of exception from the law, has been deprived of its powers, it became possible to eliminate the all known punitive body and create a new one, built on democratic principles and respect for the citizens of Ukraine.

№ 11 2017, стор. 34 - 39

Кількість переглядів: 968

Відомості про авторів

О. Д. Шевчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Shevchuk

Ph.D., assistant professor of State Audit and Control Department Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

Як цитувати статтю

Шевчук О. Д. Про проблеми та перспективи реорганізації податкової міліції. Агросвіт. 2017. № 11. С. 34–39.

Shevchuk, O. (2017), “About the main problems and prospects of reorganizing the tax militia”, Agrosvit, vol. 11, pp. 34–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.