EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
І. В. Мартинюк

Назад

УДК: 336.02:330.15

І. В. Мартинюк

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті оцінено екологічну ситуацію в Україні за період 2007—2016 рр. Здійснено аналіз динаміки викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище. Запропоновано використання інтегрованого показника, який надає комплексну оцінку навантаження на навколишнє природне середовище. Проаналізовано рівень фінансування сфери охорони навколишнього природного середовища за рахунок бюджетних коштів. Оцінено стан екологічної безпеки країни та здійснено його порівняння з зарубіжними країнами. Проаналізовано динаміку коефіцієнта покриття надходженнями від природно-ресурсних платежів витрат на охорону навколишнього природного середовища України. Обгрунтовано необхідність збільшення рівня фінансування природоохоронних заходів. Запропоновано цільове використання надходжень від природно-ресурсних платежів. Доведено як фіскальну, так і екологічну ефективність від цільового використання природно-ресурсних платежів.

I. Martyniuk

PROBLEMS OF FINANCING ENVIRONMENTAL PROTECTION IN UKRAINE

Summary

The ecological situation in Ukraine is estimated in the article for the period 2007—2016 years. The dynamics of pollutant emissions into the environment is analyzed. The use of integrated index that provides a comprehensive assessment of the burden on the environment. The level of funding of environmental protection at the expense of budget funds. Reviewed by environmental safety of the country and made its comparison with foreign countries. The dynamics of the absorption factor income from natural resource payments expenses for Environmental Protection of Ukraine. The necessity of increasing the level of funding for environmental measures. A proper use of revenues from natural resource payments. As proven fiscal and environmental efficiency of target use of the natural resource payments.

№ 11 2017, стор. 9 - 14

Кількість переглядів: 1050

Відомості про авторів

І. В. Мартинюк

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

I. Martyniuk

candidate of economic Sciences, Lecturer, Department of Finance, Odessa national economic university, Odessa

Як цитувати статтю

Мартинюк І. В. Проблеми фінансування охорони навколишнього природного середовища в Україні. Агросвіт. 2017. № 11. С. 9–14.

Martyniuk, I. (2017), “Problems of financing environmental protection in Ukraine”, Agrosvit, vol. 11, pp. 9–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.