EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ
В. А. Рубейкін

Назад

УДК: 657.37

В. А. Рубейкін

ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ

Анотація

У статті розглянуто питання прийняття керівником організації управлінських рішень на основі показників звітності в умовах організаційного розвитку. Проаналізовано категорії користувачів фінансової звітності та запропоновано ранжований ряд зацікавлених користувачів звітності. Для результативної діяльності кожному господарюючому суб'єкту потрібна інформація про економічних партнерів, які є конкурентами у відповідній сфері діяльності. Саме тому виняткова роль належить інформаційному забезпеченню в процесах управління.

V. Rubeykin

EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS BASED ON PERFORMANCE REPORTING

Summary

The article considers the adoption of the company's director of administrative decisions based on performance reporting in terms of organizational development. Analyzed categories of users of financial statements and proposed a number of interested users ranked reporting. For effective activity of each entity need information about business partners who are competitors in the relevant field. It is therefore an exceptional role to play in providing information management processes.

№ 10 2017, стор. 54 - 58

Кількість переглядів: 972

Відомості про авторів

В. А. Рубейкін

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

V. Rubeykin

PhD student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine , Kiev

Як цитувати статтю

Рубейкін В. А. Прийняття ефективних управлінських рішень на основі показників звітності. Агросвіт. 2017. № 10. С. 54–58.

Rubeykin, V. (2017), “Effective management decisions based on performance reporting”, Agrosvit, vol. 10, pp. 54–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.