EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Ю. П. Пащенко

Назад

УДК: 336.01

Ю. П. Пащенко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

У статті розглянуто філософські аспекти поняття "модернізація". Розглянуто сучасні концепції та теорії модернізації. Визначено поняття "економічної модернізації". Розкрито історичні складові економічної модернізації. В статті автором чітко висвітлено проблеми теоретичного обгрунтування процесів модернізації, визначено основні характеристики, аспекти та моделі модернізації. Розглянуто необхідність та доцільність модернізації економічної системи України, запропоновано напрями та шляхи модернізації для оптимізації економічної системи України.

Y. Pashchenko

CONCEPTUAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF THE ECONOMIC SYSTEM

Summary

In the article the philosophical aspects of the concept of "modernization". The modern concept and theory of modernization. The concept of "economic modernization". Disclosed historical components of economic modernization. In the article the author clearly highlighted the problem of theoretical justification processes of modernization, the main features, aspects and models of modernization. The necessity and feasibility of modernization of the economic system of Ukraine, Directions and ways to optimize the upgrading economic system of Ukraine.

№ 10 2017, стор. 45 - 53

Кількість переглядів: 1029

Відомості про авторів

Ю. П. Пащенко

аспірант, ДВНЗ "Університет банківської справи", м. Київ

Y. Pashchenko

PhD student SHEI "Banking University", Kyiv

Як цитувати статтю

Пащенко Ю. П. Концептуальні аспекти модернізації економічної системи. Агросвіт. 2017. № 10. С. 45–53.

Pashchenko, Y. (2017), “Conceptual aspects of modernization of the economic system”, Agrosvit, vol. 10, pp. 45–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.