EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖГАЛУЗЕВЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ДЕТЕРМІНАНТА ЗМІЦНЕННЯ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
О. В. Тур

Назад

УДК: 334.764: 338.439

О. В. Тур

МІЖГАЛУЗЕВЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ДЕТЕРМІНАНТА ЗМІЦНЕННЯ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Обгрунтовано доцільність формування міжгалузевих стратегічних партнерств, які передбачають об'єднання окремих видів діяльності підприємств харчової промисловості з метою отримання синергетичного ефекту. Встановлено, що за умови створення міжгалузевого стратегічного партнерства об'єднуються ресурсні та організаційні можливості щодо здійснення спільної інноваційної діяльності та спільного маркетингу. Доведено, що основним мотивом менеджменту підприємств харчової промисловості при входженні в міжгалузеве стратегічне партнерство є те, що суб'єкт господарювання частину витрат щодо пошуку інноваційних методів управління та сучасних технологій, а також реклами і пропаганди готової продукції може перекласти на загальні витрати всіх учасників партнерства. Пропонується створення у Полтавській області міжгалузевого стратегічного партнерства на основі підприємств, які здійснюють виробництво мінеральних вод, м'ясних та молочних продуктів.

O. Tur

INTERSECTORAL STRATEGIC PARTNERSHIP AS AN INSTITUTIONAL DETERMINANT OF STRENGTHENING MARKET RELIABILITY OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

The expediency to establish intersectoral strategic partnerships, which stipulate combining specific types of food industry enterprises activities in order to benefit from synergy effect, has been substantiated. It has been determined that on the assumption that intersectoral strategic partnership is formed, resource and organization capabilities are combined as to conducting investment activities and joint marketing. It has been proven that the main incentive for food industry enterprises management to enter an intersectoral partnership is that a business entity can pass the costs for search of innovative management methods and modern technologies, as well as advertising and final product publicity to the join expenditures of all partnership members. It is suggested to establish an intersectoral partnership on the basis of Poltava region's enterprises producing mineral water, meat and dairy products.

№ 10 2017, стор. 40 - 44

Кількість переглядів: 870

Відомості про авторів

О. В. Тур

аспірант кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

O. Tur

Postgraduate student, Departament of Management and Administration, National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Тур О. В. Міжгалузеве стратегічне партнерство як інституціональна детермінанта зміцнення ринкової стійкості підприємств харчової промисловості. Агросвіт. 2017. № 10. С. 40–44.

Tur, O. (2017), “Intersectoral strategic partnership as an institutional determinant of strengthening market reliability of food industry enterprises”, Agrosvit, vol. 10, pp. 40–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.