EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРАРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ
С. Я. Ковальчук, В. Ю. Вовк

Назад

УДК: 338.43.02:316.422(477)

С. Я. Ковальчук, В. Ю. Вовк

АГРАРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ

Анотація

У статті з'ясовано шляхи структурної перебудови та головні орієнтири розвитку аграрного сектора України, проаналізовано основні переваги та недоліки для економіки в контексті реалізації Угоди про зону вільної торгівлі та досліджено її вплив на експортно-імпортний потенціал країни, обгрунтовано перспективи поступового освоєння європейського ринку українськими товаровиробниками, підвищення якості та екологічних характеристик української аграрної продукції. Обгрунтовано, що повноцінна реалізація аграрного потенціалу України неможлива без розширення присутності на зовнішніх ринках.

S. Kovalchuk, V. Vovk

AGRARIAN TRANSFORMATIONS OF UKRAINE: EUROINTEGRATION MODEL

Summary

The ways of structural alteration and main orientation of development of agrarian sector of Ukraine are found out in the article, basic advantages and failings are analysed for an economy in the context of realization of Agreement about a free trade zone and investigational its influence on export-import potential of country, grounded prospects of the gradual European market development by the Ukrainian commodity producers, upgrading and ecological descriptions of the Ukrainian agrarian products. Grounded, that valuable realization of agrarian potential of Ukraine is impossible without expansion of presence on oversea markets.

№ 10 2017, стор. 35 - 39

Кількість переглядів: 985

Відомості про авторів

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

S. Kovalchuk

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of economy Vinnitca national agrarian university, Vinnitca


В. Ю. Вовк

студентка 3 курсу факультету економіки та підприємництва, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

V. Vovk

student of 3 courses of faculty of economy and enterprise Vinnitca national agrarian university, Vinnitca

Як цитувати статтю

Ковальчук С. Я., Вовк В. Ю. Аграрні трансформації України: євроінтеграційна модель. Агросвіт. 2017. № 10. С. 35–39.

Kovalchuk, S. and Vovk, V. (2017), “Agrarian transformations of Ukraine: eurointegration model”, Agrosvit, vol. 10, pp. 35–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.