EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Н. М. Ступень

Назад

УДК: 338.48 (477)

Н. М. Ступень

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано світовий досвід розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях. Обгрунтовано заходи з адаптації світового досвіду екологічного туризму до умов вітчизняної економіки. Виявлено проблеми та розроблено напрями стратегічного розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях України. Дані дослідження підтвердили наявність на території України усіх необхідних передумов для створення первинної туристичної інфраструктури та ефективного розвитку екологічного та сільського туризму.

N. Stypen

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ANALYSIS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE

Summary

In the article author analyzed the international experience of ecological tourism in recreational areas. Described the reasonable steps to adapt international experience of eco-tourism to the conditions of the domestic economy. Defined the problems and developed the directions of strategic development of ecological tourism in recreational areas of Ukraine. These studies have confirmed the presence in the Ukraine all the necessary conditions for the creation of the primary tourist infrastructure and efficient development of ecological and rural tourism.

№ 10 2017, стор. 15 - 19

Кількість переглядів: 1042

Відомості про авторів

Н. М. Ступень

к. е. н., доцент, доцент кафедри землевпорядкування та кадастру, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

N. Stypen

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Land and Cadastre, Sumy National Agrarian University, Sumy

Як цитувати статтю

Ступень Н. М. Еколого-економічний аналіз стану та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Агросвіт. 2017. № 10. С. 15–19.

Stypen, N. (2017), “Environmental and economic analysis and prospects for development of rural green tourism in Ukraine”, Agrosvit, vol. 10, pp. 15–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.