EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЦІННОГО РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В. М. Будзяк, О. С. Будзяк

Назад

УДК: 332.3

В. М. Будзяк, О. С. Будзяк

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЦІННОГО РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

Статтю присвячено аналізу існуючих проблем запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення. Обгрунтовані першочергові умови запровадження відповідного ринку. Визначено об'єктивні та суб'єктивні обмеження функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення. Розглянуто структуру існуючих сільськогосподарських землекористувачів та землевласників та визначено рівень їхньої купівельної спроможності. Запропоновано оптимальні шляхи щодо фінансово-кредитного забезпечення ефективних землекористувачів.

V. Budzyak, O. Budzyak

INSTITUTIONAL SUPPORT OF A FULL-FLEDGED MARKET OF AGRICULTURAL LAND

Summary

The article analyzes the existing problems of opening a full-fledged market of agricultural land. Justified priority conditions for opening of the relevant market. Determined by objective and subjective limitations of the functioning of the market of agricultural land. The structure of existing agricultural land users and landowners and determine their current level of purchasing power. The proposed optimal ways of financial-credit support efficient land users.

№ 10 2017, стор. 3 - 10

Кількість переглядів: 1034

Відомості про авторів

В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Budzyak

Doctor of Economics, professor Professor in the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

O. Budzyak

Doctor of Economics, professor Head of the Department of Environment and Economy Land Use State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Будзяк В. М., Будзяк О. С. Інституціональне забезпечення повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення. Агросвіт. 2017. № 10. С. 3–10.

Budzyak, V. and Budzyak, O. (2017), “Institutional support of a full-fledged market of agricultural land”, Agrosvit, vol. 10, pp. 3–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.