EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
С. В. Мамалига

Назад

УДК: 336.77:338.43

С. В. Мамалига

АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто поняття та види аграрних розписок як нового інструменту залучення коштів в аграрну сферу України. Зазначено, що значну частку ВВП та валютних надходжень країни забезпечує сільське господарство. Однак це результат роботи великих агропідприємств. Для малого і середнього агробізнесу першочерговою проблемою на ринку є виживання. Тому реалізація продукції відбувається не з розрахунку отримання бажаного рівня прибутку, а через критичний нестаток грошей. Виділено наслідки таких процесів. З-поміж них: порушення балансу розвитку агарного сектору економіки, соціальні проблеми, пов'язані з занепадом українського села, втрата зацікавленості інвесторів та ін.
Вказано на те, що проблема фінансування не вирішується і за рахунок кредитів, оскільки в 2016 р. банки практично нові кредити не видавали. А ті, що було видано отримувалися великими аграрними компаніями.
Акцентовано увагу на тому, що міністерство переорієнтовує інструменти державної підтримки на малого та середнього сільськогосподарського товаровиробника. Як альтернативу різним фінансовим інструментам в Україні було запропоновано аграрну розписку. Проблеми, з якими стикнулися малі та середні сільськогосподарські товаровиробники в процесі впровадження в Україні аграрних розписок, пов'язані більшою мірою із новизною інструменту та недостатньою практикою застосування. Перші результати річної роботи з аграрними розписками говорять про те, що така форма додаткового кредитування в Україні вже приживається і дійсно потрібна для повноцінного розвитку аграрної сфери економіки.

S. Mamalyga

AGRICULTURE RECEIPTS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

The article discusses the concept and types of agrarian receipts, which are a new tool of raising funds for Ukrainian agricultural branch. Large-size agricultural producers bring bigger part of GDP as well as a huge part of currency income. At the same time, small agricultural enterprises due to high competition from the large farms are forced to sell production with minimum prices to get some amount of money to handle circulating capital needs, rather than sell with desirable profit level. These circumstances lead to several negative consequences: structural inconsistency in the balanced growing of agricultural sector of economy, social problems related to degrade of Ukrainian village life, losing of investors' interest to small farms, etc.
Author notices that it is impossible to resolve lack of funds for farmers within the current credit sources, because banks did not credit a small agricultural branch in 2016. All credit funds were supplied to large size agricultural enterprises.
Ministry of Agriculture adjusts approaches of government agricultural support policy to extend maintenance of small and medium agricultural business. As result, agrarian (crop, farm, agricultural) receipts were proposed as a financial instrument, which can substitute other current financial tools in Ukraine. Implementation of agrarian receipts has several open questions; however, they are issued from the instrument newness and lacking of applying practices. The first annual results of real agrarian receipts application show positive trends and increasing interests from both: small farmers and potential creditors sides. Agrarian receipts already intensively expand as a form of additional funds source and really required to fully growing of agrarian sphere of economy in Ukraine.

№ 9 2017, стор. 30 - 34

Кількість переглядів: 714

Відомості про авторів

С. В. Мамалига

старший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

S. Mamalyga

senior lecture, Agricultural Managemen Departmentt, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

Як цитувати статтю

Мамалига С. В. Аграрні розписки в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Агросвіт. 2017. № 9. С. 30–34.

Mamalyga, S. (2017), “Agriculture receipts in Ukraine: problems and prospects of development”, Agrosvit, vol. 9, pp. 30–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.