EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ
Ю. О. Швець, С. І. Гайдар

Назад

УДК: 338.43:005.412

Ю. О. Швець, С. І. Гайдар

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті висвітлено проблеми механізму фінансового захисту суб'єктів аграрного сектору економіки. Проаналізовано динаміку основних показників сільськогосподарських підприємств. Проведено порівняльний аналіз фінансової безпеки агробізнесу України та європейських країн з вже сформованою ринковою економікою. Досліджено іноземний досвід формування механізмів фінансового захисту суб'єктів аграрного бізнесу. Виділено основні фактори, які перешкоджають вільному розвитку аграрних підприємств та запропоновано ряд перспективних заходів, направлених на покращення фінансового захисту агробізнесу держави.

Yu. Shvets, S. Haidar

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF FINANCIAL PROTECTION OF SUBJECTS OF ARGRICULTURAL BUSINESS IN CONDITIONS OF CRISIS

Summary

The article deals with the problem of financial protection mechanism of the agricultural sector. Analyzed the dynamic of the main indicators of agricultural enterprises. A comparative analysis of financial security Agribusiness Ukraine and European countries with already established market economies. Analyzed foreign experience of formation mechanisms of financial protection. Based on the analysis highlights the main factors that hinder the free development of agricultural enterprises and suggests a number of promising actions to improve the financial security of the state agribusiness.

№ 9 2017, стор. 18 - 23

Кількість переглядів: 781

Відомості про авторів

Ю. О. Швець

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Shvets

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya


С. І. Гайдар

студентка, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

S. Haidar

student, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Швець Ю. О., Гайдар С. І. Удосконалення механізмів фінансового захисту суб'єктів аграрного бізнесу за кризових умов розвитку. Агросвіт. 2017. № 9. С. 18–23.

Shvets, Yu. and Haidar, S. (2017), “Improvement of mechanisms of financial protection of subjects of argricultural business in conditions of crisis”, Agrosvit, vol. 9, pp. 18–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.