EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ЯК ОБ'ЄКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ
Ж. В. Прокопенко

Назад

УДК: 657

Ж. В. Прокопенко

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ЯК ОБ'ЄКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті досліджено господарську діяльність небанківських фінансових установ. Було встановлено, якими саме законами регулюється ринок фінансових послуг. Виявлено, що система бухгалтерського обліку діяльності небанківських фінансових установ регулюється Нацкомфінпослуг не лише зі сторони об'єкту бухгалтерського обліку, але й зі сторони його методу та методології. В процесі дослідження згруповано загальні напрями розкриття інформації небанківськими фінансовим установами, а також обгрунтовано напрями обліково-контрольного забезпечення формування звіту про корпоративне управління. Нами обгрунтовано місце системи бухгалтерського обліку в складі об'єктів нормативно-правового регулювання, шляхом встановлення його властивостей та складових. Обгрунтовано вплив законодавства що регулює ринок фінансових послуг на систему бухгалтерського обліку в частині її об'єкту, методу та суб'єкту.

Zh. Prokopenko

BUSINESS ACTIVITIES NBFIS AS OBJECT LEGAL REGULATION: ACCOUNTING ASPECTS

Summary

This paper investigated the business activities of non-bank financial institutions. It has been found that it is governed by the laws of the market of financial services. Revealed that the accounting system of non-bank financial institutions regulated Natskomfinposluh not only on the part of the object of accounting, but also on the part of his method and methodology. The study grouped the general directions disclosure NBFIs and reasonably areas of accounting and control to ensure your report on corporate governance. We place reasonable accounting system as part of the objects of legal regulation by establishing its characteristics and components. Grounded impact of legislation regulating the financial services market for accounting system in its partial objects, methods and subjects.

№ 8 2017, стор. 60 - 64

Кількість переглядів: 989

Відомості про авторів

Ж. В. Прокопенко

к. е. н., докторант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

Zh. Prokopenko

Ph.D., doctoral student of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

Як цитувати статтю

Прокопенко Ж. В. Господарська діяльність небанківських фінансових установ як об'єкт нормативно-правового регулювання: облікові аспекти . Агросвіт. 2017. № 8. С. 60–64.

Prokopenko, Zh. (2017), “Business activities nbfis as object legal regulation: accounting aspects”, Agrosvit, vol. 8, pp. 60–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.