EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Г. Ф. Мазур, А. В. Козловський

Назад

УДК: 338.242:519.86

Г. Ф. Мазур, А. В. Козловський

СУЧАСНІ ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуті підходи щодо визначення категорії стратегічний економічний потенціал аграрної галузі. Досліджено стан виробництва аграрної продукції в Україні. Наведено основні проблеми агробізнесу, які стосуються забезпечення високої прибутковості, інвестиційної привабливості, раціонального використання ресурсного потенціалу, зміцнення продовольчої безпеки нації та окреслено шляхи їх вирішення. Запропоновано шляхи стимулювання розвитку агропромислового комплексу в Україні.

G. Mazur, A. Kozlovskiy

MODERN EVENTS OF PROMOTING AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE

Summary

This article discusses approaches to the definition of strategic economic potential of the agricultural sector. The state of agricultural production in Ukraine. The basic problem concerning agribusiness ensure high profitability, attractiveness, rational use of resources, strengthening national food security and ways to solve them. Among the suggested ways to stimulate the development of agriculture in Ukraine.

№ 8 2017, стор. 12 - 18

Кількість переглядів: 1011

Відомості про авторів

Г. Ф. Мазур

к. е. н., доцент, Заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради

G. Mazur

Ph.D., assistant professor, Honored Economist of Ukraine, deputy of the Vinnytsia Regional Council


А. В. Козловський

к. т. н., доцент, доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, Тернопільський національний економічний університет

A. Kozlovskiy

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Humanities and Basic Sciences Vinnitsa research institute of economy Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Мазур Г. Ф., Козловський А. В. Сучасні заходи стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні. Агросвіт. 2017. № 8. С. 12–18.

Mazur, G. and Kozlovskiy, A. (2017), “Modern events of promoting agricultural production in Ukraine”, Agrosvit, vol. 8, pp. 12–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.