EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНФЛІКТИ В ЕКОНОМІЦІ ЯК БАЗОВІ ЧИННИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
Ю. В. Біляк

Назад

УДК: 33.336.1:352

Ю. В. Біляк

КОНФЛІКТИ В ЕКОНОМІЦІ ЯК БАЗОВІ ЧИННИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Серед країн пострадянського простору і світу Україна має вагомий аграрний потенціал. Але рушійні процеси, які впроваджуються в аграрному секторі України, відбуваються без достатньої підтримки правового, економічного та соціального спрямування, що негативно впливає на діяльність інфраструктури ринку і господарських відносин у виробничому секторі. Найважливішим елементом економічної безпеки країни виступає фінансова безпека. В статті проаналізовано види, типи загроз фінансової безпеки. Конфлікт інтересів виявлено як один із вагомих загроз фінансовій безпеці.

Y. Biliak

CONFLICTS IN THE ECONOMY AS BASIC FACTORS FINANCIAL SECURITY

Summary

Among the post-Soviet world, and Ukraine has significant agricultural potential. But driving process implemented in the agrarian sector of Ukraine, there are no sufficient support for legal, economic and social character, which adversely affects the activity of market infrastructure and economic relations in the manufacturing sector. The most important element of economic security serves the financial security. In the article the species, types of threats to financial security. Conflict of interest identified as one of the significant threats to financial security.

№ 7 2017, стор. 42 - 47

Кількість переглядів: 783

Відомості про авторів

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

Як цитувати статтю

Біляк Ю. В. Конфлікти в економіці як базові чинники фінансової безпеки. Агросвіт. 2017. № 7. С. 42–47.

Biliak, Y. (2017), “Conflicts in the economy as basic factors financial security”, Agrosvit, vol. 7, pp. 42–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.