EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИНКОВА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Т. В. Мазана, В. П. Ткаченко

Назад

УДК: 658.16

Т. В. Мазана, В. П. Ткаченко

РИНКОВА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Концепція сучасного маркетингу, що враховує економічні аспекти виробництва і реалізації продукції в умовах функціонування ринку, набуває високої актуальності. Стратегія маркетингу забезпечує узгодженість можливості підприємства з умовами, що складаються на ринку. У статті узагальнюються результати маркетингових досліджень з метою виявлення ринкової поведінки споживача на ринку високотехнологічних товарів, його значення у економічних процесах та результативності функціонування підприємств для розробки ефективної конкурентної стратегії.
Посилення конкурентних процесів в умовах ринкової економіки вимагає необхідність вивчення і розуміння психології споживача та причини прийняття ним певних рішень. У конкурентній економічній системі для виживання і розвитку підприємству необхідне розуміння поведінки споживача. Тому на сучасному етапі виробникам необхідно знати мотиви вибору клієнтів, наскільки кожна стадія бізнесу задовольняє потреби споживача.

T. Mazana, V. Tkachenko

MARKET CONSUMER BEHAVIOR AND ITS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE

Summary

The concept of modern marketing that takes into account economic aspects of production and sales in terms of market functioning, is becoming more topical. Marketing strategy ensures consistency of enterprise capabilities with the market conditions. The paper summarizes the results of market research aiming at identifying market consumer behavior in the market of high-tech products, its importance in economic processes and effectiveness of the performence of enterprises fo the development of effective competitive strategies.
Strengthening of competition processes in the conditions of market economy requires the necessity of studying and understanding consumer's psychology and reason of making to them of certain decisions. For survival and development of the enterprise he is necessary to understand consumer's behavior in the competition economic system. Thus nowadays it is necessary for producers to know reasons of client'schoice to what ektent every business stage satisfies consumer's needs.

№ 7 2017, стор. 38 - 41

Кількість переглядів: 940

Відомості про авторів

Т. В. Мазана

ст. викладач кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

T. Mazana

senior lecturer organizational of management, department Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, Dnipro


В. П. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

V. Tkachenko

Ph.D., assistant professor of organizational management, department Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, Dnipro

Як цитувати статтю

Мазана Т. В., Ткаченко В. П. Ринкова поведінка споживача та її вплив на результативність функціонування підприємства. Агросвіт. 2017. № 7. С. 38–41.

Mazana, T. and Tkachenko, V. (2017), “Market consumer behavior and its impact on the performance of the enterprise”, Agrosvit, vol. 7, pp. 38–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.