EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
І. М. Алєксєєнко, М. В. Калінчик

Назад

УДК: 332.234.4:631.1

І. М. Алєксєєнко, М. В. Калінчик

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті проведено аналіз рівня розораності земель, структури земель за площею та крутизною схилів і наслідків господарської стратегії держави, що передбачає експорт сировини. Показано, що за існуючої структури виробництва сільськогосподарської продукції баланс гумусу в грунтах негативний, а втрати поживних речовин загрозливо високі. Оптимізаційні розрахунки доводять про потребу збільшення поголів'я худоби і птиці та експорту більшої частки продукції тваринництва як стратегії досягнення високих прибутків, зайнятості населення та забезпечення позитивного балансу гумусу.

I. Alekseenko, M. Kalinchyk

OPTIMIZATION OF LAND USE IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Summary

The article analyzes the level of land plowing, the structure of land by the area and the steepness of the slopes and the consequences of economic strategy, which is dominated by the export of raw materials. It is shown that under the existing structure of agricultural production the balance of humus in soils is negative and nutrient losses are dangerously high. Optimization calculations prove the necessity to increase the number of livestock and poultry and export of their products as a strategy for achieving high profits, employment of the population and ensuring a positive balance of humus.

№ 7 2017, стор. 22 - 27

Кількість переглядів: 636

Відомості про авторів

І. М. Алєксєєнко

к. е. н., керівник проектів, НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" Ltd


М. В. Калінчик

д. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine"

Як цитувати статтю

Алєксєєнко І. М., Калінчик М. В. Оптимізація землекористування в аграрному секторі економіки. Агросвіт. 2017. № 7. С. 22–27.

Alekseenko, I. and Kalinchyk, M. (2017), “Optimization of land use in agrarian sector of economy”, Agrosvit, vol. 7, pp. 22–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.