EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
А. І. Карпук, О. М. Дзюбенко

Назад

УДК: 338.242:504.062:630*9

А. І. Карпук, О. М. Дзюбенко

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

У статті розкриваються основні складові фінансово-економічного регулювання лісокористування. Акцент робиться на удосконаленні фіскального впливу на постійних лісокористувачів через механізм стягнення попеневої плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Аналізуються основні тенденції надходжень податків і зборів до Державного бюджету України та місцевих бюджетів від державних лісогосподарських підприємств Черкаської області. Обгрунтовується доцільність посилення інвестиційної спрямованості фіскального регулювання лісокористування через формування фінансових фондів відтворення лісоресурсного потенціалу. Запропоновано збільшити частку відрахувань попеневої плати за спеціальне використання лісових ресурсів до бюджетів місцевого самоврядування.

A. Karpuk, O. Dzyubenko

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF FORESTRY MANAGEMENT KEY FACTOR TO INCREASE INVESTMENTS IN FOREST AND RESOURCE POTENTIAL RESTORATION

Summary

The article reveals the main components of financial and economic regulation of forest management. The focus is on the improvement of fiscal impact upon constant forest users through the mechanism of per-stub fee for the special use of forest resources. The main trends of taxes and fees receipts to the State Budget of Ukraine and local budgets from state forestry enterprises of Cherkasy region have been analysed. The expediency to intensify the investment focus of fiscal regulation of forest management by forming financial funds for resource potential restoration has been substantiated. It has been suggested to increase the share of per-stub fee deductions for the special use of forest resources to local budgets.

№ 7 2017, стор. 3 - 11

Кількість переглядів: 629

Відомості про авторів

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

A. Karpuk

Doctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv


О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

Як цитувати статтю

Карпук А. І., Дзюбенко О. М. Фінансово-економічне регулювання лісокористування як важлива передумова нарощення інвестицій у відтворення лісоресурсного потенціалу. Агросвіт. 2017. № 7. С. 3–11.

Karpuk, A. and Dzyubenko, O. (2017), “Financial and economic regulation of forestry management key factor to increase investments in forest and resource potential restoration”, Agrosvit, vol. 7, pp. 3–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.