EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
С. Д. Нечипоренко

Назад

УДК: 331:368.4

С. Д. Нечипоренко

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті досліджено сутність, роль та значення соціального страхування в системі соціального захисту населення. Досліджено підходи вчених щодо розуміння соціально-економічної категорії "соціальне страхування". Наведено власне визначення цієї категорії. Зазначено, що існує дві форми соціального страхування: обов'язкова та добровільна, кожна з яких має свої особливості в окремих країнах та на певних етапах розвитку суспільства. Зроблено висновок, що роль та значення соціального страхування у період економічних спадів, в умовах економічної та соціальної нестабільності багатократно підвищується, оскільки члени суспільства втрачають можливості підтримувати звичний рівень життя. Тому держава у цих умовах повинна здійснювати активні заходи у напрямку зміцнення соціальної захищеності населення.

S. Nechiporenko

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF SOCIAL INSURANCE IN THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM

Summary

In the article is described the nature, role and importance of social insurance in system of social protection. Studied scientists approaches to understanding the socio-economic category of "social insurance". Suggested an own definition of this category. It is noted that there are two forms of social insurance: compulsory and voluntary, each of which is differ in different countries and at different stages of social development. It was concluded that the role and importance of social insurance during the economic downturns in the economic and social instability repeatedly increased, as members of the society lose the opportunity to maintain the usual standard of living. Therefore, the state in these conditions should make active steps towards strengthening social protection of the population.

№ 6 2017, стор. 55 - 60

Кількість переглядів: 1537

Відомості про авторів

С. Д. Нечипоренко

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

S. Nechiporenko

Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Нечипоренко С. Д. Сутність та значення соціального страхування в системі соціального захисту населення. Агросвіт. 2017. № 6. С. 55–60.

Nechiporenko, S. (2017), “The essence and importance of social insurance in the social protection system”, Agrosvit, vol. 6, pp. 55–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.