EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
М. А. Полегенька

Назад

УДК: 631.11.001.76.

М. А. Полегенька

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні основи розвитку інноваційної діяльності агропромислових підприємств України. Висвітлено особливості інноваційної діяльності та процесу впровадження інновацій у виробничу діяльність аграрних підприємств. Проаналізовано перешкоди на шляху інноваційного розвитку аграрного сектору України. Зазначено пріоритетні напрями інноваційного розвитку агропромислових підприємств. Визначено необхідність розроблення інноваційної політики аграрних підприємств з метою підвищення ефективності їх функціонування. Розглянуто сутність екоінновацій та їхню роль у процесі екологізації економічного розвитку. Охарактеризовано основні чинники та перешкоди, які впливають на розвиток та впровадження екоінновацій у виробництво, оскільки, на сьогодні, екологічні інновації є основою економічного зростання та виявляють органічну єдність та взаємозумовленість соціальних, екологічних та економічних аспектів розвитку.

In the article the theoretical and practical foundations of innovation agricultural enterprises in Ukraine. The peculiarities of innovation and process innovation in production activity of agricultural enterprises. Analyzed barriers to innovative development of agrarian sector of Ukraine. The specified priorities of innovation development of agro-industrial enterprises. The necessity of developing innovation policy agricultural enterprises to enhance their effectiveness. The essence ekoinnovatsiy and their role in the greening of economic development. Characterize the main factors and barriers that affect the development and introduction into production ekoinnovatsiy because, today, environmental innovation is the foundation of economic growth and identify organic unity and interdependence of social, environmental and economic aspects of development.

M. Polehenka

FEATURES OF INNOVATION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

№ 6 2017, стор. 49 - 54

Кількість переглядів: 1025

Відомості про авторів

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

M. Polehenka

postgraduate student of the Dnepropetrovsk State Agricultural and Economic University

Як цитувати статтю

Полегенька М. А. Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України. Агросвіт. 2017. № 6. С. 49–54.

Polehenka, M. (2017), “Features of innovation in agricultural enterprises of Ukraine”, Agrosvit, vol. 6, pp. 49–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.