EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
О. Г. Сокіл

Назад

УДК: 330(075.8)

О. Г. Сокіл

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Анотація

У статті розглядається застосування інтеграційного підходу для визначення загальної методології чинників впливу на інституціональне середовище сталого розвитку макроекономічних систем різних рівнів. Автором виділено найвагоміші патерни впливу на сталий розвиток шляхом використання взаємодії факторів інституціонального середовища в системі "суспільство — навколишнє середовище — економіка — інформаційне забезпечення".
Застосування методології і інструментарію інституціонально-еволюційного підходу до дослідження макроструктури економіки дозволило розширити межі досліджень та врахувати якомога більше чинників сталого розвитку і умов функціонування економічних агентів. Автором обгрунтовано необхідність впровадження інновацій як одного з основних чинників еволюції соціально-економічних систем у спрямуванні до організованості ноосфери. Цей підхід є основним при розроблені інституціональній теорії макроефективності сталого розвитку соціально-економічних систем.

O. Sokil

INSTITUTIONAL FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS' SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The application integration approach for determination influencing factors of common methodology on institutional environment sustainable development of macro-economic systems at different levels is revealed in the article. The biggest impact on sustainable development via factors interaction of institutional environment in the system "society — environment — economy — information security" was separated.
The methodology and tools for institutional and evolutionary approach to the study of economics macrostructure make possible to expand the boundaries of research and take into account the increasing number of sustainable development and conditions for the operation of economic agents. The necessity for innovation as a major factor in the evolution of social and economic systems towards the noosphere was substantiated. This approach has become a major in institutional theory development of macro-efficiency sustainable development of socio-economic systems.

№ 6 2017, стор. 28 - 34

Кількість переглядів: 1006

Відомості про авторів

О. Г. Сокіл

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет

O. Sokil

PhD in Economics, associate professor, Accounting and Taxation Department Tavria State Agrotechnological University

Як цитувати статтю

Сокіл О. Г. Інституціональні чинники сталого розвитку соціально-економічних систем. Агросвіт. 2017. № 6. С. 28–34.

Sokil, O. (2017), “Institutional factors of socio-economic systems' sustainable development”, Agrosvit, vol. 6, pp. 28–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.