EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
М. П. Денисенко, С. О. Кодій

Назад

УДК: 331. 522

М. П. Денисенко, С. О. Кодій

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У роботі розглянуто поняття оцінки персоналу підприємства. Розглянуто етапи розвитку теорії і практики оцінки персоналу. Досліджено підходи до оцінки персоналу. Виокремлено одні з головних аспектів підходу до оцінки персоналу на підприємстві. Виділено всі етапи досліджень з оцінювання персоналу.

M. Denysenko, S. Kodiy

FEATURES OF FORMATION AND EVALUATION OF LABOR POTENTIAL OF ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

Summary

In this paper, the concept of evaluation personnel. The stages of evaluation theory and practice staff. Researched approaches to evaluating staff. Singled out one of the main aspects of the approach to the personnel in the company. Highlight all stages of the research evaluation staff.

№ 6 2017, стор. 21 - 27

Кількість переглядів: 1016

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Enterprise Economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv


С. О. Кодій

студентка магістратури, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

S. Kodiy

student of magistracy, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Кодій С. О. Особливості формування та оцінки трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах. Агросвіт. 2017. № 6. С. 21–27.

Denysenko, M. and Kodiy, S. (2017), “Features of formation and evaluation of labor potential of enterprise in modern conditions”, Agrosvit, vol. 6, pp. 21–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.