EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗИС ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Н. С. Жовтянник

Назад

УДК: 336.1

Н. С. Жовтянник

ГЕНЕЗИС ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Анотація

Досліджено основні етапи становлення та розвитку фіскальної політики України та їх особливості. Особливу увагу приділено особливостям податково-бюджетної політики України у кризовий період. Здійснено порівняння фіскальних інструментів, які використовуються Україною, проведено критичну оцінку національної бюджетно-податкової політики. Особливу увагу звернено на дослідження податково-бюджетної політики України у кризовий період 2008—2009 рр. Наведено методику обчислення оптимального рівня оподаткування в Україні та порівняно з фактичними результатами, що дозволило зробити висновки щодо сучасного спрямування національної бюджетно-податкової політики. Також досліджено зарубіжний досвід використання фіскальних інструментів. Розкрито особливості та специфіку сучасної податково-бюджетної політики України. Запропоновано напрями удосконалення податково-бюджетної політики України.

N. Zhovtyannyk

THE GENESIS OF FISCAL POLICY AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The basic stages of formation and development of fiscal policy of Ukraine and their features are investigated. Particular attention is paid to the peculiarities of fiscal policy in Ukraine during the crisis. Comparison of fiscal instruments used by Ukraine, a critical assessment of national fiscal policies are conducted. Particular attention is paid to the study of fiscal policy in Ukraine during the crisis of 2008—2009. The method of calculating the optimum level of taxation in Ukraine is shown and compared with actual results, which allowed to draw conclusions about the current direction of national fiscal policies. International experience of using fiscal instruments is also studied. The features and specifics of modern fiscal policy in Ukraine are disclosed. Directions for improving of fiscal policy of Ukraine are suggested.

№ 5 2017, стор. 40 - 47

Кількість переглядів: 911

Відомості про авторів

Н. С. Жовтянник

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

N. Zhovtyannyk

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Жовтянник Н. С. Генезис фіскальної політики та перспективи її розвитку в Україні. Агросвіт. 2017. № 5. С. 40–47.

Zhovtyannyk, N. (2017), “The genesis of fiscal policy and prospects of its development in Ukraine”, Agrosvit, vol. 5, pp. 40–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.