EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
В. В. Бадзян

Назад

УДК: 322.3

В. В. Бадзян

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан лісогосподарських земель. Встановлено, що деградаційні процеси спонукають до нарощування обсягів лісорозведення та збільшення площ заліснення малопродуктивних земель. Висвітлено ключові аспекти організаційно-правового забезпечення збалансованого використання лісогосподарських земель: інвентаризації земель, забезпечення якості земель завдяки розвитку відповідної системи охорони та відтворення земель, дотримання відповідних вимог нормування, стандартизації та паспортизації. Визначено стратегічні цілі збалансованого використання лісогосподарських земель Житомирської області.

V. Badzyan

THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF SUSTAINABLE USE OF FORESTRY LAND

Summary

Current state of forestry land has been analyzed. It has also been discovered that degradation processes encourage the increasing of afforestation and expansion of reforestation areas of unproductive lands. Key aspects of organizational and legal framework of sustainable use of forestry land have been revealed: land inventory, providing the quality of land through the development of appropriate system of land protection and reproduction, compliance with the relevant requirements of the regulation, standardization and certification. Strategic goals of sustainable use of forestry land in Zhytomyr region have been determined.

№ 5 2017, стор. 31 - 35

Кількість переглядів: 1009

Відомості про авторів

В. В. Бадзян

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН України

V. Badzyan

Researcher Institute of Agroecology and Nature NAAS of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Бадзян В. В. Організаційно-екологічне забезпечення збалансованого використання лісогосподарських земель . Агросвіт. 2017. № 5. С. 31–35.

Badzyan, V. (2017), “The organizational and legal framework of sustainable use of forestry land”, Agrosvit, vol. 5, pp. 31–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.