EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
А. І. Кабанов, М. В. Адаменко

Назад

УДК: 658.589

А. І. Кабанов, М. В. Адаменко

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті на основі розгляду існуючих підходів до дослідження принципів і функцій управління інноваційним потенціалом запропоновано авторське бачення системи принципів і функцій управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства. Визначено, що при управлінні інноваційним потенціалом персоналу підприємства необхідно орієнтуватися на стратегію інноваційної діяльності підприємства, враховувати інтереси всіх учасників інноваційного процесу, вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, забезпечувати баланс між інноваційними здібностями і можливостями персоналу, синергію управлінських рішень, доцільність та ефективність відповідного управління на підприємстві тощо. Запропоновано в системі функцій управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства виділяти загальні функції (обліково-аналітичну, планування, організаційну, координаційно-регулюючу, мотивуючу та контролюючу) та специфічні функції (функції управління інноваційними здібностями та інноваційних можливостей персоналу і підприємства).

А. Kabanov, M. Adamenko

THE PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF ENTERPRISE PERSONNEL INNOVATIVE POTENTIAL MANAGEMENT

Summary

In the paper on the basis of review of existing approaches to the study of the principles and functions of innovation potential management authors offered their outlook on principles and functions of employees innovative potential management system. It is determined that in the process of personnel innovative potential management, it is necessary to focus on enterprise innovative activity strategy, take into account the interests of all participants in the innovation process, the impact of external and internal factors, to ensure a balance between innovation skills and capabilities of staff, management solutions synergy, feasibility and effectiveness of proper management in the enterprise etc. It is offered to allocate general functions (accounting, analytical, planning, organizing, coordinating and regulating, controlling and motivating) and specific functions (functions of innovative skills and innovative capabilities of personnel and enterprise) in the system of functions of personnel innovative potential management.

№ 5 2017, стор. 15 - 20

Кількість переглядів: 990

Відомості про авторів

А. І. Кабанов

д. е. н., професор, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

А. Kabanov

DSc. (Economics), professor, SIHE "Kryvyi Rih National University"


М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

M. Adamenko

CSc. (Economics), associate professor, SIHE "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Кабанов А. І., Адаменко М. В. Принципи та функції управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства. Агросвіт. 2017. № 5. С. 15–20.

Kabanov, А. and Adamenko, M. (2017), “The principles and functions of enterprise personnel innovative potential management”, Agrosvit, vol. 5, pp. 15–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.