EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Л. М. Болдирєва

Назад

УДК: 338.439(477)

Л. М. Болдирєва

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розкриті особливості сучасного розвитку інституціонального середовища агропродовольчого сектора економіки (АПС). Окреслені проблеми його інституціональної організації: відставання у формуванні формальних і неформальних норм від потреб розвитку АПС; домінування неефективних бар'єрів входу на окремі види агропродовольчий ринків для дрібного агробізнесу та особистих селянських господарств; наявність досить великого за обсягами тіньового сектора аграрної економіки. Встановлено, що у процесі інституціоналізації АПС спостерігається таке: зростання неоднорідності інституціонального середовища АПС внаслідок наявності інститутів різної якості; при імпорті окремих інститутів АПС відбувається запозичення негативних норм чи таких, що невластиві українському менталітету й потім важко приживаються; інституціональний конфлікт внаслідок критичної неоднорідності інституціонального середовища АПС, що формує його дисфункції (порушення, розлад функцій); несприйняття затверджених офіційних інститутів (норм) частиною населення чи працівників галузей АПС; ігнорування певних норм економічними агентами внаслідок їх опортуністичної та девіантної поведінки у процесі інституціоналізації АПС.

L. Boldyrieva

FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE NATIONAL AGRI-FOOD SECTOR

Summary

In this article, there shown a specifics of modern development of an institutional environment of the agri-food sector. Also, problems of its institutional organization (e.g. lagging in the formation of formal and informal norms of development needs of the agri-food sector; dominance of inefficient entry barriers to certain types of agri-food markets for agribusiness and small-scale private farms; existence of a large shadow sector in Agricultural Economics) are delineated in this article. Also, it's revealed that in the process of agri-food sector institutionalization there are following: growth of a diverseness of the agri-food sector's institutionalization environment caused by existence of different quality institutions; while importing certain agri-food sector's institutions, there happens a borrowing of a negative or an unusual for Ukrainian mentality norms that they hard to adopt further; institutional conflict because of the critical-level diverseness of the agri-food sector's institutional environment that shapes its dysfunction; rejection of approved official institutions (norms) by the population or employees of agri-food sector; ignoring certain norms by economic agents because of their opportunistic and deviant behavior in the process of agri-food sector's institutionalization.

№ 4 2017, стор. 10 - 15

Кількість переглядів: 959

Відомості про авторів

Л. М. Болдирєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

L. Boldyrieva

PhD in Economics, associate Professor, Poltava National Technical Yurii Kondratuyk University

Як цитувати статтю

Болдирєва Л. М. Формування інституційного середовища агропродовольчого сектора економіки. Агросвіт. 2017. № 4. С. 10–15.

Boldyrieva, L. (2017), “Formation of the institutional environment of the national agri-food sector”, Agrosvit, vol. 4, pp. 10–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.