EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЧНЕ ПРИРОДНЕ АГРОВИРОБНИЦТВО В СИСТЕМІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА ЙОГО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
О. П. Павленко, О. Ю. Лещенко

Назад

УДК: 338..434:631.147

О. П. Павленко, О. Ю. Лещенко

ОРГАНІЧНЕ ПРИРОДНЕ АГРОВИРОБНИЦТВО В СИСТЕМІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА ЙОГО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

У статті розглянуто основні напрями Державної програми розвитку органічного виробництва, створення системи стимулювання та фінансової підтримки органічного виробництва. Окреслено сучасний стан і проблеми розвитку органічного природного агровиробництва. Проаналізовано стан органічних сільськогосподарських земель в Європі та посівних площ в Україні. Визначено порядок компенсації витрат сільськогосподарськими виробниками при видачі сертифіката відповідності. Доведено, що при забезпеченні розвитку органічного виробництва необхідна адекватна фінансова підтримка з боку держави. Зауважено, що розвиток сфери органічного виробництва та аграрного ринку має перспективи. В статті з'ясовано, що проблемною залишається сфера виробництва продукції тваринництва, про що свідчать рівні рентабельності сільськогосподарської продукції цієї галузі.

O. Pavlenko, O. Leschenko

ORGANIC NATURAL AGRICULTURAL PRODUCTION IN FOOD SECURITY SYSTEM AND ITS FINANCIAL SUPPORT

Summary

The main directions of the State program of development of organic production, a system of incentives and financial support for organic production are considered in the article. Outlined the current state and problems of natural organic agricultural production. The state of organic farmland in Europe and the sown area in Ukraine. Determined order reimbursement farmers in the issuance of certificate of conformity. Proved that ensuring the development of organic farming requires adequate financial support from the state. Notes that the development of areas of organic production and the agricultural market has prospects. The paper found that the problem remains the area of livestock production, as evidenced by the profitability of the agricultural products industry.

№ 3 2017, стор. 17 - 24

Кількість переглядів: 1065

Відомості про авторів

О. П. Павленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

O. Pavlenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Finance and Banking Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro


О. Ю. Лещенко

асистент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

O. Leschenko

post graduad student, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

Як цитувати статтю

Павленко О. П., Лещенко О. Ю. Органічне природне агровиробництво в системі продовольчої безпеки держави та його фінансове забезпечення. Агросвіт. 2017. № 3. С. 17–24.

Pavlenko, O. and Leschenko, O. (2017), “Organic natural agricultural production in food security system and its financial support”, Agrosvit, vol. 3, pp. 17–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.