EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Г. Б. Невінська

Назад

УДК: 330.3

Г. Б. Невінська

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Висвітлено основні проблеми інноваційного розвитку аграрного виробництва. Досліджено рівень, динаміку і джерела інноваційного розвитку аграрного виробництва. Визначено основні перешкоди, що гальмують належний інноваційний розвиткок аграрного середовища. Проаналізовано вплив інноваційного розвитку аграрного виробництва на суспільство вцілому. Обгрунтовано шляхи залучення коштів для інноваційного розвитку. Показано, наскільки гостро стоїть проблема розвитку села, можливий розвиток продовольчої кризи, проблеми агрохолдингів, які стали джерелом загострення соціальних проблем на селі, зумовлюючи процеси деінтелектуалізації робочих кадрів. Проілюстровано проблемність інституційних форм без належного наукового обгрунтування. Показано нездадність економіки змінитись відповідно до умов часу, що настав. Окреслено систему антиінноваційних факторів, подолання яких можливе за умов формування цілісної моделі інноваційного функціонування і розвитку АПК.

G. Nevinska

PROBLEMATIC ASPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article reveals main problems of innovative development of agrarian production. The author studies level, dynamics and sources of innovative development of agrarian production and determines principal obstacles, preventing appropriate innovative development of agrarian environment. The work also analyzes effect of innovative development of agrarian production on a society in general and argues ways to attract costs for innovative development. The research proves urgency of the problem of village development, possible development of food crisis, problems of agroholdings, being a source of sharp social problems in a village and initiating processes of deintellectualization of labor forces. The article illustrates problem character of institutional forms with no appropriate scientific argumentation and demonstrates incapability of the economy to be changed according to conditions of the present day. The author outlines a system of anti-innovation factors, which can be overcome under conditions of establishment of an integrated model of innovative performance and development of AIC.

№ 1-2 2017, стор. 35 - 38

Кількість переглядів: 807

Відомості про авторів

Г. Б. Невінська

здобувач, ЛНАУ

G. Nevinska

Як цитувати статтю

Невінська Г. Б. Проблемні аспекти інноваційного розвитку аграрного виробництва. Агросвіт. 2017. № 1-2. С. 35–38.

Nevinska, G. (2017), “Problematic aspects of innovative development of agricultural production”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 35–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.