EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. Г. Михайлов

Назад

УДК: 631.173: 339.13

М. Г. Михайлов

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Розкрито та обгрунтовано методичні підходи до оцінки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, які функціонують у натуральній формі протягом тривалого періоду в сфері матеріального виробництва та невиробничій сфері. Розширене відтворення у сільськогосподарських підприємствах, економічна ефективність аграрного виробництва значною мірою визначаються рівнем сформованої матеріально-технічної бази, зокрема рівнем забезпеченості та якісним складом основних засобів виробництва, їх раціональним співвідношенням та ефективним використанням. Формування матеріально-технічної бази та її провідної ланки — основних виробничих засобів у відповідності з потребами виробництва — сприяє удосконаленню економічних взаємовідносин із фондоутворюючим комплексом та сферою виробничого обслуговування.

M. Мyhaulov

METHODICAL APPROACHES ARE TO FORMING OF ESTIMATION OF DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The methodical going is exposed and reasonable near the estimation of development of material and technical base of agrarian enterprises. The fixed assets of enterprise it totality materially — material values that function in a natural form during the protracted period in the sphere of material production and unproductive sphere. Extended recreation in agricultural enterprises, economic efficiency of agrarian production largely determined by the level of the formed material and technical base, in particular by the level of material well-being and quality composition of the fixed assets of production, them by rational correlation and effective use. Extended recreation in agricultural enterprises, economic efficiency of agrarian production largely determined by the level of the formed material and technical base, in particular by the level of material well-being and quality composition of the fixed assets of production, them by rational correlation and effective use.

№ 1-2 2017, стор. 8 - 13

Кількість переглядів: 791

Відомості про авторів

М. Г. Михайлов

к. техн. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

Як цитувати статтю

Михайлов М. Г. Методичні підходи до формування оцінки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Агросвіт. 2017. № 1-2. С. 8–13.

Мyhaulov, M. (2017), “Methodical approaches are to forming of estimation of development of material and technical base of agrarian enterprises”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 8–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.