EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЯГНЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РІВНЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Н. І. Паляничко

Назад

УДК: 332:631.1

Н. І. Паляничко

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЯГНЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РІВНЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

Засновуючись на теоретичному підгрунті класиків інституціоналізму Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. Мітчела, визначено підгрунтя досягнення збалансованого рівня землекористування як передумови забезпечення прийнятного стану екологічної безпеки регіону. Встановлено центральне місце проблем забезпечення збалансованого рівня землекористування у системі взаємовпливів інституцій, що обумовлює необхідність консолідації зусиль для її вирішення. Обгрунтовано необхідність затвердження Концепції використання земель сільськогосподарського призначення. Ключовою умовою успішності вирішення вказаної проблеми є удосконалення існуючого законодавчого поля. Вирішення цього завдання передбачає посилення нормативної бази стосовно обмеження рівня антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище у регіональному вимірі на основі врахування системи зв'язків між інституціями суспільно-економічного розвитку з позиції забезпечення євроінтеграційних процесів.

N. Palyanychko

INSTITUTIONAL BASIS OF ACHIEVING SUSTAINABLE LAND USE

Summary

Based on the theoretical background classics institutionalism T. Veblena, John. Commons, William Mitchell the institutional framework of achieving sustainable land use were established as a precondition for ensuring an acceptable state of ecological security of the region. Determined that the problems of ensuring sustainable land use occupies a central place in the mutual influences between the institutions, that explains necessity to consolidate efforts to address it. The necessity of approving the concept of using agricultural land was described. The crucial condition for the success of solving this problem is to improve the existing legislation. The implementation of this task involves strengthening the regulatory framework regarding limitation of anthropogenic impact on the environment in the regional dimension based on consideration of a system of relations between the institutions of social and economic development in terms of the perspective providing of European integration processes.

№ 1-2 2017, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 616

Відомості про авторів

Н. І. Паляничко

к. е. н., старший науковий співробітник; Національна академія аграрних наук України, м. Київ

N. Palyanychko

Ph.D Candidate of Economic Science, Senior Research Fellow The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Паляничко Н. І. Інституціональні основи досягнення збалансованого рівня землекористування. Агросвіт. 2017. № 1-2. С. 3–7.

Palyanychko, N. (2017), “Institutional basis of achieving sustainable land use”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.