EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Р. М. Циган, А. О. Синято

Назад

УДК: 339.564:664.144+664.68

Р. М. Циган, А. О. Синято

ОБГРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

У статті обгрунтовано важливість для економіки України кондитерської промисловості, яка полягає у значній частці в загальних обсягах виробництва і реалізації харчової продукції, експортному потенціалі та обсягах податкових надходжень, які вона забезпечує. Досліджено стан та тенденції розвитку кондитерської промисловості в Україні та світі. Визначено основні зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на ефективність діяльності підприємств і галузі в цілому. Розглянуто причини скорочення виробництва основних видів кондитерської продукції. Сформовано класифікацію резервів підприємств кондитерської промисловості, яка дозволить оптимізувати процес їх роботи.

R. Tsygan, А. Synyato

GROUNDS FOR THE DEVELOPMENT OF CONFECTIONERY INDUSTRY EXPORTING OPPORTUNITIES

Summary

The article gives proof of confectionery industry importance for Ukraine's economy, which makes up a significant share in the overall production and selling of food-processing industry products. Exporting potential and taxation income volume provided with the confectionery branch is also pointed out. Condition and tendencies of confectionery industry development are investigated both in Ukraine and in the world. The principal foreign and national factory influencing the effective activities of the enterprises and the branch itself are defined in general. The main reasons for reduction of production some kinds of confectionery products are considered as well. Reserves classification of confectionery industry enterprises are formed, that will make it possible to increase their capacity for work.

№ 24 2016, стор. 86 - 92

Кількість переглядів: 871

Відомості про авторів

Р. М. Циган

ст. викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

R. Tsygan

elder lecturer in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, Kremenchug


А. О. Синято

студентка 4 курсу кафедри обліку аналізу та аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

А. Synyato

student 4th year in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, Kremenchug

Як цитувати статтю

Циган Р. М., Синято А. О. Обгрунтування розвитку експортних можливостей кондитерської промисловості . Агросвіт. 2016. № 24. С. 86–92.

Tsygan, R. and Synyato, А. (2016), “Grounds for the development of confectionery industry exporting opportunities”, Agrosvit, vol. 24, pp. 86–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.