EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. Р. Гуцуляк

Назад

УДК: 339.1:631

В. Р. Гуцуляк

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті запропоновано авторське трактування сутності поняття "конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства", визначається, як здатність такого підприємства здійснювати за чітко визначеними напрямами розвиток на основі дії інструментів маркетингового механізму, з врахуванням змінних умов зовнішнього оточення для збереження, розвитку вже існуючих і формування нових, більш кращих конкурентних переваг, що дадуть можливість досягнення бажаного економічного результату в процесі реалізації визначених стратегій. Виокремлено структурні компоненти в сільськогосподарському виробництві при формуванні оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства. Запропоновано методичний підхід до оцінки становища сільськогосподарських підприємств на ринку на основі конкурентної карти ринку, що дозволять сформувати ефективну стратегію розвитку та комплекс заходів для підприємств зі слабкою конкурентною позицією, направлених на формування конкурентоспроможної інтегрованої організаційної структури управління їх збутовою діяльністю на основі результативної системи інформаційного забезпечення із залученням комплексу маркетингових інструментів.

V. Gutsulyak

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

In the article the author's interpretation of the essence of the concept of "competitiveness of the agricultural enterprise" defined as the ability of the company to carry on well defined areas of development tools based marketing mechanism of action, taking into account the changing conditions of the external environment for the maintenance and development of existing and development of new, more best competitive advantage that will enable to achieve the desired economic result in the implementation of these strategie. Thesis there is determined structural components in agricultural production in the formation evaluation of the agricultural enterprise. The methodical approach to assessing the situation of agricultural enterprises in the market based on competitive cards market, which will form an effective strategy and a set of measures for companies with weak competitive position aimed at formation of competitive integrated organizational structure of management of marketing activity based on effective information system with the use of the marketing tools.

№ 24 2016, стор. 82 - 85

Кількість переглядів: 903

Відомості про авторів

В. Р. Гуцуляк

аспірант, Львівський національний аграрний університет

V. Gutsulyak

post-graduate student

Як цитувати статтю

Гуцуляк В. Р. Концептуальні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств . Агросвіт. 2016. № 24. С. 82–85.

Gutsulyak, V. (2016), “Conceptual approaches to the evaluation of competitiveness of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 82–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.