EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ
М. Л. Шестак

Назад

УДК: 330.837: 504.06: 630*644.6

М. Л. Шестак

КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Анотація

У статті виявлено передумови формування у сфері лісогосподарського виробництва кластерних утворень. Визначено переваги лісового кластера над іншими формами держано-приватного партнерства в умовах нерозвиненості інституціонального середовища ринкових відносин у лісовому господарстві. Приведено практику створення лісових кластерів у вітчизняній практиці лісогосподарського виробництва і проаналізовано можливість її використання в майбутньому. Як пріоритет поширення кластерних утворень у лісовому господарстві визначено переробку деревних відходів як важливого резерву підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування. На основі аналізу динаміки утворення лісосічних відходів на підприємствах Волинської області як від рубок головного користування, так і від рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, визначено специфікацію учасників лісового кластера.

M. Shestak

CLUSTERS AS AN INSTITUTIONAL PRECONDITION FOR ECO-ECONOMIC EFFECTIVENESS OF FOREST MANAGEMENT

Summary

The preconditions for establishment of cluster entities in the field of forestry production have been revealed in the article. The advantages of a forest cluster over other forms of public-private partnership under the conditions of underdevelopment of institutional environment of market relations in forest industry have been defined. The practice of establishment forest clusters in terms of national experience of forestry production has been suggested, and the opportunity of its application in the future has been analysed. Waste wood processing as an important reserve for improvement of eco-economic effectiveness of forest management has been determined as a priority of expansion of cluster entities. The specification of a forest cluster participants has been determined based on the analysis of the dynamics of wood raw materials production at the enterprises of Volyn' region, considering both main usage cuttings and forestry-related ones.

№ 24 2016, стор. 62 - 67

Кількість переглядів: 884

Відомості про авторів

М. Л. Шестак

здобувач кафедри лісового менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

M. Shestak

PhD student of the Forest Management Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Шестак М. Л. Кластери як інституціональна передумова підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування. Агросвіт. 2016. № 24. С. 62–67.

Shestak, M. (2016), “Clusters as an institutional precondition for eco-economic effectiveness of forest management”, Agrosvit, vol. 24, pp. 62–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.