EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
Ю. А. Никитюк

Назад

УДК: 504.03: 339.13: 633.8

Ю. А. Никитюк

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Анотація

У статті уточнено сутність ринку лікарської рослинної сировини як системи економічних відносин в аграрній, переробній та фармацевтичній галузях економіки, що формуються в процесі збору, вирощування, переробки та обігу лікарської рослинної сировини з метою задоволення потреб суспільства в безпечних лікарських препаратах. Представлена характеристика міжгалузевих зв'язків в сферах сільськогосподарської, заготівельної, фармацевтичної та торгівельної діяльності. З метою інтегрованого функціонування ринку лікарської рослинної сировини шляхом реалізації кластерного підходу запропоновано механізм узгодження інтересів його суб'єктів і найбільш ефективного їх розвитку. Доведено, що кластерна політика сприяє розвитку ринку лікарської рослинної сировини, покращуючи організацію виробництва і підвищуючи конкурентоспроможність учасників цього ринку. Обгрунтовано науково-методичний підхід до формування агрофармацевтичного кластера шляхом групування його учасників у функціональні блоки з метою підвищення конкурентоспроможності ринку лікарської рослинної сировини.

Yu. Nykytiuk

CLUSTER APPROACH TO THE MEDICINAL PLANTS MATERIAL MARKET FUNCTIONING

Summary

This paper deals with the nature of the medicinal plants material market as a system of economic relations in agriculture, processing and pharmaceutical industries, emerging in the process of collecting, growing, processing and circulation of medicinal plant material to meet the needs of society in a safe medicines. The author gives characteristic of interindustry links in the areas of agricultural, harvesting, pharmaceutical and commercial activities. For the purpose of the integrated operation of the medicinal plant material market through the implementation of the cluster approach, the author suggests the mechanism of reconciling the interests of its subjects and the most efficient development. It is proved that cluster policy promotes development of the medicinal plant material market, improving the organization of production and increasing the competitiveness of the market participants. The author gives justification of scientific and methodical approach to the formation of an agro-pharmaceutical cluster by grouping participants into functional units to improve the competitiveness of the medicinal plant material market.

№ 24 2016, стор. 57 - 61

Кількість переглядів: 766

Відомості про авторів

Ю. А. Никитюк

к. с.-г. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері,Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

Yu. Nykytiuk

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Senior Research Fellow of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

Як цитувати статтю

Никитюк Ю. А. Кластерний підхід до функціонування ринку лікарської рослинної сировини. Агросвіт. 2016. № 24. С. 57–61.

Nykytiuk, Yu. (2016), “Cluster approach to the medicinal plants material market functioning”, Agrosvit, vol. 24, pp. 57–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.