EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
В. Є. Скоцик

Назад

УДК: 338.43.005 (477.85)

В. Є. Скоцик

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Анотація

У статті розглядаються першопричини спільного використання сільськогосподарської техніки в провідних країнах світу. Доведено, що основна причина і мотив спільного використання техніки фермерами в країнах ЄС полягає в тому, що площа сільськогосподарських угідь не дає змоги забезпечити сезонне навантаження сучасної техніки в одному фермерському господарстві. Встановлено, що подібність машинного рингу і кооперативу полягає в тому, що фермери створюють організацію, об'єднуючи зусилля для спільного використання техніки, а відмінність — у машинному ринзі відсутня техніка у спільній власності на відміну від класичного кооперативу.
Доведено, що для вітчизняних фермерів прийнятні всі форми, враховуючи сучасні умови господарювання, а саме: машинні ринги та кооперативи. Однак вони не одержали широкого розвитку, що можна пояснити невеликою чисельністю фермерських господарств у межах одного адміністративного району та розміщенням їх на значній відстані один від одного.

V. Skotsyk

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PRINCIPLES OF THE JOINT USE OF AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURERS IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD

Summary

The article discusses the root causes of joint use of agricultural machinery in the leading countries of the world. It is proved that the main cause and motive of the joint use of machinery by farmers in the EU is that the area of agricultural land makes it impossible to provide the seasonal load of modern technology in farm. It is established that the similarity of the machinery of the ring and of the cooperative is that farmers create the organization, joining forces to share equipment, but the difference is in the machinery ring is no machinery in joint ownership in contrast to the classical co-op.
It is proved that for farmers all acceptable forms, given the current economic conditions, namely, machinery rings and cooperatives. However, they have not received wide development, which can be explained by a small number of farms within one administrative region and placing them at a considerable distance from each other.

№ 24 2016, стор. 51 - 56

Кількість переглядів: 904

Відомості про авторів

В. Є. Скоцик

к. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Skotsyk

cand. of agricultural sciences, Bila Tserkva national agrarian University

Як цитувати статтю

Скоцик В. Є. Організаційно-економічні засади спільного використання техніки сільськогосподарськими товаровиробниками в провідних країнах світу. Агросвіт. 2016. № 24. С. 51–56.

Skotsyk, V. (2016), “Organizational-economic principles of the joint use of agricultural machinery manufacturers in the leading countries of the world”, Agrosvit, vol. 24, pp. 51–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.