EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ
З. В. Герасимчук, А. І. Крисак

Назад

УДК: 332.2

З. В. Герасимчук, А. І. Крисак

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ

Анотація

У статті здійснено систематизацію та групування екологічних інструментів за екологічною, економічною та соціально-інституційною складовими земельних відносин, що відображають забезпечення регуляторної політики щодо використання, володіння та розпорядження, охорони та відтворення земельних ресурсів. Спектр цих інструментів сформовано не лише до екологічного, а й у відповідності до еколого-соціального, еколого-психологічного, еколого-організаційного, еколого-технологічного, еколого-нормативного, еколого-правового та еколого-економічного напрямів, які генерують заходи з поліпшення природокористування та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Як важливий інструмент покращення регулювання земельних відносин запропоновано впровадження та реалізація апробованих європейських орієнтирів. Результат вибору перспективного екологічного інструментарію регулювання залежить від гостроти екологічного стану, масштабів антропогенного та техногенного навантаження, рівня розвитку території, завдань соціально-економічного розвитку та екологічної політики.

Z. Herasymchuk, A. Krysak

SYSTEMATIZATION OF SUSTAINABILITY BASED INSTRUMENTS OF LAND RELATIONS REGULATION

Summary

This article provides the systematization and grouping of ecological instruments according to ecological, economic, and social institutional components of land relations, which reflect the regulatory policy of land resources usage, possession, and disposal, preservation, and recreation. The whole specter of these instruments is formed not only for ecological, but for ecological social, ecological psychological, ecological organizational, ecological technological, ecological normative, ecological legal, and ecological economic directions as well, which generate methods of land usage improvements and reduction of negative environmental influence. It is suggested to implement and actualize tested european marks as an important instrument of the land relations regulation improvement.The result of the choice of the prospective ecological regulative toolkit depends on the ecological condition acuteness, anthropogenic and industrial load scale, level of the development of a given territory, social and economic development, and ecological policy tasks.

№ 24 2016, стор. 8 - 14

Кількість переглядів: 990

Відомості про авторів

З. В. Герасимчук

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Z. Herasymchuk

Doctor of economics, Professor, Vice-rector for scientific and educational work, Lutsk National Technical University, Lutsk


А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

Як цитувати статтю

Герасимчук З. В., Крисак А. І. Систематизація екологічних інструментів регулювання земельних відносин на засадах сталості. Агросвіт. 2016. № 24. С. 8–14.

Herasymchuk, Z. and Krysak, A. (2016), “Systematization of sustainability based instruments of land relations regulation”, Agrosvit, vol. 24, pp. 8–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.