EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ
Т. О. Гнатюк

Назад

УДК: 338.43:631.582:631.82

Т. О. Гнатюк

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ

Анотація

На сьогоднішній день питання отримання біологічно чистої продукції є актуальним і передбачає детальне вивчення впливу різних систем удобрення на якість отриманого врожаю, шляхів регулювання та покращення засвоєння рослиною поживних речовин при застосуванні економічно вигідних систем удобрення сівозміни. Гострота цієї проблеми полягає ще й у тому, щоб збалансувати живлення культури і отримати якісний екологічно чистий урожай за мінімальних витрат при мінімалізіції застосування хімічних засобів, тим самим дотримуючись принципів біологізації землеробства. Крім важливої екологічної ролі застосування тієї чи іншої системи удобрення, також важливу роль відіграє і економічна ефективність впровадження системи удобрення в сівозміні.
На прикладі стаціонарного досліду, який включає п'ятипільну короткоротаційну сівозміну та шість систем удобрення, нами були проаналізовано результати трирічних досліджень та виділено найбільш ефективні та економічно вигідні системи удобрення.

Т. Gnatiuk

ECONOMIC EFFICIENCY OF VARIOUS FERTILIZATION SYSTEMS OF SHORT-TERM CROP ROTATION

Summary

Currently the question biologically friendly products is important and provides a detailed study of the effect of various fertilization systems on the quality of the resulting crop, by regulating and improving the assimilation of plant nutrients in the application of cost-effective fertilizer rotation. The urgency of the problem lies in the way to balance the power of culture and get a quality environmentally friendly crop with minimal costs in minimalization of expenses for chemicals, thereby respecting the principles of biologization of agriculture. Besides the important ecological role of the use of a fertilizer system, an important role place an efficiency of the economic system of fertilization in crop rotation.
On the example of stationary experience, that includes five fields short-term crop rotation and six systems of fertilization, we have analyzed the results of three years of research and identified the most efficient and cost-effective fertilizer system.

№ 23 2016, стор. 81 - 84

Кількість переглядів: 852

Відомості про авторів

Т. О. Гнатюк

здобувач наукового ступеня кандидата с.- г. наук, ЖНАЕУ

Т. Gnatiuk

student for obtaining a degree of Candidate of Agricultural Sciences, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Гнатюк Т. О. Економічна ефективність різних систем удобрення короткоротаційної сівозміни. Агросвіт. 2016. № 23. С. 81–84.

Gnatiuk, Т. (2016), “Economic efficiency of various fertilization systems of short-term crop rotation”, Agrosvit, vol. 23, pp. 81–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.