EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТОРГІВЦІ В ІНФРАСТРУКТУРІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
І. О. Калашник

Назад

УДК: 336.76

І. О. Калашник

ТОРГІВЦІ В ІНФРАСТРУКТУРІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Анотація

У статті аналізується сучасний стан розвитку інфраструктури вітчизняного ринку цінних паперів. Виокремлено фактори, які визначили сучасний стан інфраструктури ринку цінних паперів України. Охарактеризовано головні тенденції, що притаманні діяльності торгівців цінними паперами в Україні. Встановлено причини зниження окремих показників торгівлі фінансовими інструментами на вітчизняному ринку цінних паперів. Обгрунтовано окремі рекомендації, спрямовані на посилення ролі торгівців цінними паперами в сучасній фінансовій інфраструктурі.

I. Kalashnyk

TRADERS IN THE INFRASTRUCTURE OF THE DOMESTIC SECURITIES MARKET

Summary

This article deals with the analysis of the modern stage of development of securities market infrastructure. The factors, that determine the modern stage of securities market infrastructure of Ukraine are justified. The main trends inherent to the activity of securities traders in Ukraine are characterized. The reasons of decreasing of some trade indicators of the financial instruments on the domestic securities market are determined. Separate recommendations directed on the strengthening of the role of securities traders in the modern financial infrastructure are justified.

№ 23 2016, стор. 76 - 80

Кількість переглядів: 821

Відомості про авторів

І. О. Калашник

аспірант кафедри фінансові ринки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

I. Kalashnyk

Postgraduate Financial Market Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Калашник І. О. Торгівці в інфраструктурі вітчизняного ринку цінних паперів. Агросвіт. 2016. № 23. С. 76–80.

Kalashnyk, I. (2016), “Traders in the infrastructure of the domestic securities market”, Agrosvit, vol. 23, pp. 76–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.