EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ
Я. В. Шевчук

Назад

УДК: 338.262

Я. В. Шевчук

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

Анотація

Автором статті розроблено концептуальний механізм управління системою енергетичної безпеки регіонів, який об'єднує вирішення трьох блоків завдань: збалансований розвиток регіону; сталий розвиток і функціонування енергетичної інфраструктури; підвищення енергоефективності в регіонах. Визначено пріоритетні перспективні цілі підвищення рівня енергетичної безпеки країни та її регіонів, досягнення яких дозволить зміцнити національну та економічну безпеку країни та її регіонів, підвищити конкурентоспроможність регіонів України. До них віднесено: позбавлення критичної залежності від імпорту енергоносіїв, підвищення енергоефективності у секторі транспортування та розподілу теплової та електричної енергії, підвищення енергоефективності у секторі виробництва і трансформації енергії, скорочення споживання усіма категоріями споживачів. Також сформульовано положення солідарної відповідальності центральних, регіональних органів державного управління та органів місцевого самоврядування, а також збалансованої взаємодії суб'єктів управління та суб'єктів господарювання за забезпечення ефективного функціонування системи енергетичної безпеки.

Y. Shevchuk

THE MECHANISM OF MANAGEMENT SYSTEM OF ENERGY SECURITY OF REGIONS

Summary

The author developed a conceptual mechanism of management system of energy security of regions that integrate three sets of objectives: balanced development of the region; sustainable development and operation of energy infrastructure; improvement of energy efficiency in the regions. Identify priority long-term goals of improving the energy security of the country and its regions, the achievement of which will strengthen national and economic security of the country and its regions, to increase the competitiveness of regions of Ukraine. These include: deprivation of a critical dependence on energy imports, increasing energy efficiency in transportation and distribution of thermal and electric energy, increase of energy efficiency in the sector of production and transformation of energy, reduction of consumption of all categories of consumers. Also provisions are the joint responsibility of Central and regional state bodies and bodies of local self-government and a balanced interaction of subjects of management and business entities for ensuring the effective functioning of the system of energy security.

№ 23 2016, стор. 65 - 71

Кількість переглядів: 693

Відомості про авторів

Я. В. Шевчук

аспірант, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

Y. Shevchuk

graduate student, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

Як цитувати статтю

Шевчук Я. В. Механізм управління системою енергетичної безпеки регіонів. Агросвіт. 2016. № 23. С. 65–71.

Shevchuk, Y. (2016), “The mechanism of management system of energy security of regions”, Agrosvit, vol. 23, pp. 65–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.