EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Лапін, Н. Ю. Чикунова, В. Б. Богословов

Назад

УДК: 338.2

О. В. Лапін, Н. Ю. Чикунова, В. Б. Богословов

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем інноваційного розвитку виноградарсько-виноробної галузі України, особливо в її південних регіонах — Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Представлено результати аналізу поточного стану галузі, визначено необхідність активного впровадження інновацій та чинники, що сприяють та заважають цьому. Визначено основні позитивні наслідки впровадження інноваційних проектів на підприємствах галузі та основні ризики інноваційного розвитку. Окремо відзначається важливість пошуку надійних джерел фінансування інноваційного розвитку галузі, зважаючи на певні особливості вирощування винограду та виробництва виноградних вин. Наведено приклади запровадження сучасних інноваційних проектів на виноробних підприємствах Одеського та інших регіонів. Серед основних напрямів інноваційного розвитку визначено виробничі, організаційні, маркетингові інновації, наведено конкретні пропозиції.

O. Lapin, N. Chykunova, V. Bogoslovov

INNOVATIVE COMPONENT IN A MANAGEMENT SYSTEM OF THE WINE-MAKING ENTITIES

Summary

Article is devoted to research of Ukraine wine-making industry innovative development problems, especially in its southern regions — the Odessa, Nikolayev and Kherson regions. Analysis results of industry current status are provided, need of active implementation of innovations and factors which help and interfere with it is determined. The main positive consequences of innovative projects implementation at the entities of an industry and the main risks of innovative development are determined. Importance of reliable sources of innovative development of industry financing search, in view of certain features of cultivation of grapes and production of grape wines is separately noted. Examples of implementation of modern innovative projects at the wine-making entities Odessa and other regions are given. Among the main directions of innovative development production, organizational, marketing innovations are determined, specific proposals are given.

№ 23 2016, стор. 44 - 50

Кількість переглядів: 814

Відомості про авторів

О. В. Лапін

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

O. Lapin

Ph.D., assistant professor of management of foreign trade and innovation activities Odessa National Polytechnic University, Odessa


Н. Ю. Чикунова

бакалавр, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

N. Chykunova

Bachelor, Odessa National Polytechnic University, Odessa


В. Б. Богословов

бакалавр, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

V. Bogoslovov

Bachelor, Odessa National Polytechnic University, Odessa

Як цитувати статтю

Лапін О. В., Чикунова Н. Ю., Богословов В. Б. Інноваційна складова в системі управління виноробних підприємств. Агросвіт. 2016. № 23. С. 44–50.

Lapin, O., Chykunova, N. and Bogoslovov, V. (2016), “Innovative component in a management system of the wine-making entities”, Agrosvit, vol. 23, pp. 44–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.