EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Б. М. Марков

Назад

УДК: 330.8:330.341

Б. М. Марков

АНАЛІЗ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Визначено внутрішні ризики розвитку економіки України. Розглянуто склад валового внутрішнього продукту за виробничим методом. Порівняно структуру економіки України з рекомендованими значеннями, які характеризують постіндустріальне суспільство. Проведені розрахунки та порівняння з рекомендованими значеннями свідчать про те, що структура економіки України не відповідає вимогам постіндустріального суспільства за усіма категоріями.
Застосовано територіальний підхід щодо структуризації національної економіки. Визначено нерівномірний внесок регіонів України у виробництво промислової продукції: значна частка промислової продукції виробляється у Дніпропетровській та донедавна у Донецькій областях; незначна частка промислової продукції виробляється у таких областях: Вінницька, Запорізька; Київська; Львівська; Полтавська; Харківська, м. Київ; менше 1% промислової продукції вироблено у Закарпатській, Тернопільській, та Чернівецькій областях.
Зроблено висновок про нерівномірний внесок регіонів України у виробництво промислової продукції, відповідно метою структурних зрушень є забезпечення збільшення доходів населення, підвищення соціальних стандартів та державних гарантій, поліпшення якості життя.

B. Markov

ANALYSIS OF THE ECONOMY STRUCTURING IN UKRAINE

Summary

Internal risks of economic development in Ukraine have been determined. The components of the GDP by the production method have been considered. The structure of the economy in Ukraine with recommended indexes that characterize post-industrial society has been compared. The calculations and comparisons provided with recommended indexes indicate that the structure of the economy in Ukraine does not meet the requirements of industrial society after all the categories.
The territorial approach to structuring the national economy has been provided. Unequal contribution of regions in Ukraine into industrial production has been determined. A significant proportion of industrial goods are produced in Dnipropetrovsk and Donetsk regions in recently; a small proportion of industrial goods are produced in such regions as Vinnytska, Zaporizhzhska; Kyivska; Lvivska; Poltavska; Kharkivska, the city Kyiv; less than 1% of industrial products are produced in Zakarpattia, Ternopil, and Chernivtsi regions.
It has been made the conclusion as for unequal contribution of regions in Ukraine into industrial output. Respectively the aim of structural changes is population incomes increase providing, social standards, public guarantees and quality of life improving.

№ 23 2016, стор. 33 - 38

Кількість переглядів: 794

Відомості про авторів

Б. М. Марков

к. е. н., докторант Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University in Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марков Б. М. Аналіз структуризації економіки України. Агросвіт. 2016. № 23. С. 33–38.

Markov, B. (2016), “Analysis of the economy structuring in Ukraine”, Agrosvit, vol. 23, pp. 33–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.